Naar inhoud springen

Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Schoonmoeders in China

Uit Wikisource
‘Schoonmoeders in China’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.
[ eerste blad, 2 ]

Schoonmoeders in China.

Uit China. – Een schoonmoeder is in Engeland en Frankrijk en vooral in Duitschland een onuitputtelijk onderwerp van vaak niet zeer geestige kortswijl doch in China is zij een persoon van gewicht. Geducht, zijn de straffen, welke degenen, die haar gezag weerstreven, worden opgelegd.

Onlangs was er in zekere Chineesche stad eene jonge gehuwde vrouw, die zich niet door hare schoonmoeder wilde laten kastijden, maar integendeel die dame op den grond smeet. De stoute schoondochter werd voor dit misdrijf tusschen een wacht soldaten door de stad rondgevoerd en genoodzaakt bij tusschenpoozen luid te roepen: „Ik ben de vrouw, die hare schoomoeder poogde te dooden. Volg mijn voorbeeld niet, of gij zult gestraft worden zooals ik!“

Daar de schoonmoeder kort daarna kwam te sterven, zal de schoondochter nu ook nog geworgd worden.