Naar inhoud springen

Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Uit Amerika

Uit Wikisource
‘Uit Amerika’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.

[ eerste blad, 2 ]Uit Amerika. – De tentoonstelling te Chicago zal ’s Zondags den geheelen dag en op werkdagen ’s avonds na 7 uur gesloten worden. Er is tegen de sluiting op Zondag echter reeds zeer veel verzet gekomen. Wat de sluiting op werkdagen om 7 uur ’s avonds betreft, zoo is het waarschijnlijk, dat deze bepaling in dier voege wordt gewijzigd, dat althans 3 dagen der week het sluitingsuur op 11 uur bepaald wordt

Merkwaardig is het overigens, dat vóór de sluiting op Zondag zich ⅔ van alle geestelijken in Chicago verklaarden en . . . . . 7000 caféhouders en tappers.

Er zullen op de tentoonstelling 20 restaurants aanwezig zijn met 45,000 zitplaatsen.

Het eerste voorwerp voor de tentoonstelling is reeds aangekomen: het is een reusachtige boom van roodhout met een middellijn van 23 voet.