Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Uit Griekenland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Griekenland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ] Uit Griekenland. – In Griekenland staat het ambt van scherprechter zeer in verachting. Deze wreker der gerechtigheid is geen oogenblik zijn leven zeker. Sedert jaren wordt de post vervuld door een misdadiger, die onder voorwaarde, dat hij het ambt zou waarnemen, begenadigd werd. De scherprechter en zijn knecht wonen op een rotseiland in de haven van Nauplia en telkens als er een terechtstelling moet plaats hebben, worden zij door een oorlogsschip van het eiland afgehaald en naar de plaats gebracht, waar de terechtstelling moet geschieden.

Griekenland heeft een bevolking van slechts 2 millioen en niettemin zijn er in verschillende gevangenissen van het koninkrijk op het oogenblik 100 personen, die ter dood veroordeeld zijn en op hunne terechtstelling wachten. Onlangs werden in vijf dagen er negen personen geguillotineerd, t.w. twee te Athene, vier te Egina en drie te Nauplia. Te Missolonghi werd een soldaat gefusilleerd.

– – – –