Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Uit Italië (1)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Italië’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ] Uit Italië. – Koning Humbert van Italië ontmoette onlangs, op jacht, in den omtrek van Castel Porgiana, eenige arbeiders, leden van de Vereeniging tot ontginning der Romeinsche Campagna. De Koning raakte met hen in gesprek over hun toestand, en toen hij vernam, dat zij, om de werken te kunnen voortzetten, toch, in afwachting van den oogst, eene leening van 30 à 40,000 lire zouden moeten sluiten, beloofde hij, hun dat geld te zullen leenen. Spoedig daarop zond de Koning hun een wissel van 50,000 lire met de aansporing, om dat geld, als zij het konden teruggeven, te bestemmen voor een op te richten pensioenfonds voor gebrekkige en oude arbeiders.