Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Het beste middel om gelukkig te leven is besloten in dit ééne voorschift

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Het beste middel om gelukkig te leven is besloten in dit ééne voorschift; […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, eerste blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ eerste blad, 2 ]  Het beste middel om gelukkig te leven is besloten in dit ééne voorschift; wees toegeeflijk in uw oordeel.

 Veel doen is nog niet veel tot stand brengen. Er zijn steeds bedrijvige menschen, die toch niets uitvoeren. Op de methode komt het aan.

 De graad van beschaving van een volk is te berekenen naar de hoeveelheid zeep, die het verbruikt, zegt Draper.

 Wezenlijk goede openhartige menschen moet men nooit zoeken onder hen, die veel groote woorden en phrasen gebruiken.

 Het is vooral in kleinigheden, dat het huiselijk geluk berust. De vrouw kan daartoe zooveel bijbrengen, al ware het slechts door steeds een vriendelijk gelaat te toonen.

 Wij hebben allen kracht genoeg om het leed van.... anderen te dragen.

 Wie een hopelooze liefde in zijn hart koestert, gelooft steeds de eerste en eenige te zijn, wien het lot zoo rampzalig maakt.

 En toch is het geval al zoo oud als de wereld.