Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 217-218/Maastricht, 28 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 28 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 31 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ]  MAASTRICHT. 28 Dec." De „Staatscourant“ bracht dezer dagen het bericht der overplaatsing van den heer W. A. de Laat de Kanter, bewaarder van de hypotheken enz. alhier naar Rotterdam. Het vertrek van dezen hoogst verdienstelijken en beminnelijken ambtenaar wordt ongaarne gezien. De heer de Kanter toch heeft zich steeds als een voorkomend en welwillend ambtenaar jegens een ieder getoond en geniet hier daarom de algemeene achting. Hem mogen onze beste wenschen naar zijn nieuwe standplaats begeleiden.