Limburger Koerier/Jaargang 91/Nummer 245/Kunstenaarsvereeniging "Limburg"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Kunstenaarsvereeniging „Limburg”. Niet voor amateurs’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 17 oktober 1936, p. 3. Publiek domein in de EU.


[ 3 ]

KUNSTENAARSVEREENIGING „LIMBURG”

Niet voor amateurs.

Aan een circulaire welke in ons gewest wordt verspreid, is het volgende ontleend:

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat er te Maastricht is opgericht de Kunstenaarsvereeniging „Limburg”.

Reden dezer oprichting is de volgende: Reeds jaren werd in Limburg behoefte gevoeld aan een vereeniging van Kunstenaars, waarin hun doen en laten niet beïnvloed zou worden door intriges van buitenstaanders. Teneinde het in de toekomst onmogelijk te maken voor amateurs, zich onder de vlag van het ware kunstenaarschap te scharen en zich daadwerkelijk te bemoeien met het wel en wee eener vereeniging, die er in de eerste plaats voor de kunstenaars moet zijn, werd tot de oprichting der nieuwe vereeniging, wier naam hierboven staat, besloten.

De koninklijke goedkeuring der statuten is thans aangevraagd. Leden kunnen alleen zijn scheppende kunstenaars, die kunnen worden ingedeeld in een der volgende groepen: a. groep vrije kunsten (beeldhouwkunst, schilderkunst grafische kunst); b. groep toegepaste kunsten (glasschilderkunst, decoratieve schilder- en beeldhouwkunst, typografische kunst, enz.) en architectuur.

Toetreding als lid is in de statuten geregeld.

Naast de leden werd in de vereeniging een groep donateurs opgenomen, welke de vereeniging financieel met een jaarlijksche bijdrage steunen.

De eerste causerie zal worden gehouden door Anton Coolen en wel op 24 October a.s. om acht uur des avonds in de bovenzaal van Hotel du Casque, Vrijthof, Maastricht. De heer Anton Coolen zal op dien avond o.a. uit eigen werk voorlezen.

Aanmelding voor het donateurschap kan geschieden bij het secretariaat der vereeniging Pastoor Habetsstraat 33 te Maastricht.

Op het programma staan lezingen van de heeren Joep Nicolas en Jan Engelman. Tentoonstellingen en lezingen vanwege de vereeniging zullen worden gehouden in Venlo, Roermond, Sittard en Heerlen.

Leden van groep A zijn: Edm. Bellefroid, Ch. Eyck, H. Jelinger, H. Koolen, P. Kromjong, H. Levigne, Jvr. J. Michiels van Kessenich, Joep Nicolas, Susanne Nicolas, J. Scheffers, H. Schoonbrood, C. Stouthamer, Ch. Vos en P. Windhausen.

Leden van groep B zijn: Edm. Bellefroid, A. J. N. Boosten, architect, Ch. Eyck, H. Levigne, ir. W. Marres, bouwk. ing., Ch. Nijpels, H. Reck, J. Scheffers, H. Schoonbrood, A. A. M. Stols, J. W. Veltman, J. Wielders ,architect alsmede een viertal leden van groep A.

Deze lijst is slechts voorloopig.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (19 oktober 1936) ‘Kunstenaarsvereeniging „Limburg”’, Limburgsch Dagblad, tweede blad, [p. 2].
  • Anoniem (19 oktober 1936) ‘Kunstenaarsvereeniging „Limburg”’, De Limburger, tweede blad, [p. 2].