Maluku, tanah airku

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Maluku, Tanah Airku (Molukkenland, mijn vaderland) is het volkslied van de Republik Maluku Selatan (RMS) .
Het werd geschreven door D. O. Sahalessy.
Eerst de originele tekst in het Maleis, daarna de Nederlandse vertaling.

Maluku, Tanah Airku,
Tanah tumpah darahku.
Ku berbakti kepadamu
Slama hari hidupku.
Engkaulah pusaka raja
Jang leluhur dan teguh.
Aku djundjung selamanja
Hingga sampai adjalku.
Aku ingat terlebih
Sedjarahmu jang pedih.

Maluku, Tnah arku,
Tanah datuk-datukku.
Atas via dolorosa
Engkau hidup merdeka.
Putra-putri jang sedjati
Tumpah darah bagimu.
Ku bersumpah trus berbakti
Serta tanggung nasibmu
Aku lindung terlebih
Sedjarahmu jang pedih.

Mena-Muria, printah leluhur
Segenap djiwaku seru.
Bersegralah membelamu
Seperti laskar jang djudjur.
Dengan prisai dan imanku
Behkan harap jang teguh
Ku berkurban dan berasa
Karena dikau ibuku
Ku doakan terlebih
Mena-Muria, hiduplah!


Molukken, mijn vaderland,
Mijn geboorteland,
U wijd ik mijn krachten,
Zolang ik leef.
Gij zijt het grote erfdeel,
Hoog boven alles verheven.
Ik zal U steeds hooghouden
Tot aan mijn dood toe.
Ik zal vooral gedenken
Uw schrijnende geschiedenis.

Molukken, Mijn Vaderland,
Het land van mijn voorouders,
Langs deze weg van het lijden
Bereikt gij de onafhankelijkheid.
Uw ware zonen en dochters
Hebben hun bloed voor U geofferd.
Ik heb gezworen mij aan U te wijden
En uw toekomst veilig te stellen.
Ik zal vooral beschermen
Uw schrijnende geschiedenis.

Mena-Muria, de hoge opdracht,
Roep ik met geheel mijn hart.
Haast ik mij, U te verdedigen
Als een eerlijk en oprecht leger
Gewapend met schild en geloof,
En bovenal in vast vertrouwen
Offer ik en worstel ik
Omdat Gij mijn moeder zij.
Ik zal vooral bidden
Dat Mena-Muria leven mag.