Merian - Metamorphosis (1705)/27

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
26. Cacau boom Merian - Metamorphosis (1705) door Maria Sibylla Merian

27

28. Citroenen


[89]

Maria Sibylla Merian-Metamorphosis-Uni bib Utrecht MAG AB 352 Rariora 27.jpg

[90]

 

VERANDERING DER SURINAAMSCHE INSECTEN. 27

DE XXVII. AFBEELDING.


DEze vrucht word den appel van Sodom genaamt, en word door een gewas voortgebracht dat een en een half of twee ellen hoog, en alom met scherpe doornen bezet is, des zelfs bladen niet uitgezondert, als of de natuur een teeken van waarschouwinge daar aan gezet had, anders zyn de bladen zacht om aan te raaken, de vruchte of appels zyn daar geel, en als mense hier plant rood, heel vergiftig, zodanig dat menschen en vee zo se daar van eeten sterven moeten, van binnen is de vrucht vol zaden, die roodachtig en bruin van verve zyn.

Deze bruine Rups met roode strepen, als boven op het groene blad zit, heb ik op deze plant gevonden, Anno 1700. den 24. September is sy tot een bruin Poppetje geworden, gelyk als een boven op het blad legt, waar uit den 12. October een geelachtige Uil kwam met bruine vlakken vercierd, gelyk als een op het blad zit.

De Worm die op de steel kruip is oranje verwig, die my door een swarte Slavinne gebracht wierd, my berichtende, dat daar uit schoone Sprinkhanen voortkwamen, deze heeft sig in een bruine blaas verandert, daar een zodanig groen beest (na het eenparig getuigenis der Inwoonders) uit zoude voortkomen, dat allenskens vleugels krygt, gelyk den vliegende Sprinkhaan heeft, deze ondervindinge heb ik niet konnen waarnemen, dewyl het ronde Poppetje gestorven is, maar alzo my andere versekerden daar van de bewysen door haar ondervinding te hebben, zo heb ik die ook hier met stilswygen niet willen voorbygaan, gevende aanleidinge aan andere liefhebbers om daar de zeekerheid van op te zoeken.

 

Dit gewas werd van Tournefort in zyn insitutiones rei herbaria op het 149. blad genaamt Solanum americanum molle, foliorum nervis & aculeis flavescentibus, fructu mammoso, en van Plukenet in zyn phitographia Tabula CCXXVI. figura prima afgebeeld, en met de naam van Solanum Barbadense spinosum foliis villosis, fructu aureo, rotundiore pyri parvi inversi forma & magnitudine voorgesteld, schoon de bladen van Plukenet ruigachtiger werden afgebeeld, dan deze, zo is echter het een en dezelve gewas. Sloane heeft die gewas in zyn Catalogus plantarum insulæ jamaica genaamt, Solanum pomiferum tomentosum fructu pyriformi inverso.