Merian - Metamorphosis (1705)/33

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
32. Splaapertjes Merian - Metamorphosis (1705) door Maria Sibylla Merian

33

34. Wyndruiven


[107]

Maria Sibylla Merian-Metamorphosis-Uni bib Utrecht MAG AB 352 Rariora 33.jpg

[108]

 

VERANDERING DER SURINAAMSCHE INSECTEN. 33

DE XXXIII. AFBEELDING.


DE Vygen in America zyn geheel en al gelyk aan die in Europa gevonden worden, derhalven gans onnodig die te beschryven, sy zouden overvloediger tot Surinaame zyn, als de lieden die maar wilden aanqueeken, sy zyn een zeer aangename en verkoelende vrucht, zeer nuttig voor de bewoonders van warme landen.

Op deze Boomen vond ik diergelyke Rupsen, als een hier onder vertoond word, gebruikende des zelfs bladen voor hare spyse, den 22. Maart veranderde sy, groen zynde en met geele streepen vercierd, in oranjen geel met roode streepen, over het geheele lyf heen, hun hooft en het achterste deel waren swart, alzo dat sy met haar voorgaande gedaante geen gelykenisse meer hadde, sy aaten ook niets meer, maar veranderde allenskens in leververvige Poppetjens, waar uit den 12. April 1701. zulke schoone bruine Uilen voortquaam, als boven een vliegende vertoond word, eenige dagen daar na quam een andere te voorschein, die veel donkerder was, ook anders gevlakt als de voorgaande, gelyk boven op de steel zittend te zien is.


Het zal niet nodig zyn van dit gewas veel by te voegen, dewyl ider een in Europa genoegzaam bekent is, wat de Vygeboom, en wat des zelfs vruchten zyn, welkers byzondere zoorte nochtans zeer veele zyn, die van den andere meest door der zelve onderscheidene vruchten zyn verscheelende als te zien is in de institutiones rei herbariæ van Tournefort op het 262. en 263. blad.