Merian - Metamorphosis (1705)/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
6. Maccai Merian - Metamorphosis (1705) door Maria Sibylla Merian

7

8. Indiaansche Jasmynboom


[31]

[32]

VERANDERING DER SURINAAMSCHE INSECTEN. 7

DE VII. AFBEELDING.


HIer vertoon ik de Amerikaansche Kerschen, die aan de smaak onzer Europische kerschen niet by komen, sy hebben witte en roode bloeizels. De boomen worden ook niet grooter, als de kersche boomen in Holland of Duitschland, apparent zoude deze vrucht volmaakter te cultiveeren zyn, wanneer het land, dooreen meer arbeitzaam en minder baatzoekend Volk bewoond wierd.

Van deze geele Rupse heb ik maar twee gevonden, waar van den eenen my nogh gestorven, den andere my op den 20. April in een groen Poppetjen verandert is, waar uit den 26. May een zo schoone groote Cappelle ten voorschyn kwam.