Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1640/Nummer 23/Wt Antwerpen den 2 Iunij

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Antwerpen den 2 Iunij’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 5 juni 1640, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Wt Antwerpen den 2 Iunij.

 De belegheringh van Charlemont werdt van de Fransche ghecontinueert, in de selve Vestinge liggen 2000 goede Soldaten. Den Oversten Beck vergaedert de Spaensche troupen tot Namen, daer by hem vervoegen sal den Hertoch van Lotheringhen met 8000 mannen, om alsoo een Capitael Legher in’t veldt te brenghen.
 Een Pertije van Santvliet met twee Chaloupen, hebben een Schip van Berghen op Zoom met Boter ende andere Waren gheladen, ghespolieert; ende met eenige gevangenen tot Santvliet ghebracht.
 Men schrijft uyt ’t Leger van sijn Coninclijcke Hoocheyt datmen gheresolveert soude wesen, soo haest alle onse troupen by den anderen zijn, sijn Hoocheyt den Prince van Orangien die noch tot Maldegem in Campagnie licht, aen te tasten.