Naar inhoud springen

Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1640/Nummer 23/Wt Brugge den 30 dito

Uit Wikisource
‘Wt Brugge den 30 dito. [= 30 mei 1640]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 5 juni 1640, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Wt Brugge den 30 dito.

De belegeringh van de Schants S. Donaes door sijn Graef Willem wert noch gecontinueert, maer weynich aparentie om die te ghewinnen, door dien wy de Soete noch tot onse devotie hebben, ende deselve soo betrencheert, al waert datter meerder macht quam, sonderlinge niet sal connen verrichten. Sijn Genade heeft een brugge over de Soute, ende sijn Quartier in goede verseeckeringe dat de onse hem weynich afbreuck connen doen; naer alle aparentie sal sijn Genade de belegeringe moeten quitteren: men heeft van hier noch twee grote stucken om de beleggers merckelijck afbreuck te doen, naer ons quartier ghebracht.
Den Prince van Orangien licht met sijn Legher noch tot Maldegem, Edegem, ende Eckelo, de Vivres begint in sijn Legher dier te werden.
Sijn Hoocheyt den Cardinael is tot Gent, stellende op alles goede ordre. Men schrijft uyt Rijssel dat ’t Fransch Leger van Amiens aen ’t marcheren is, andere melden dat het noch stil lagh, ende de Generaels Persoonen in Amiens noch waren.
Door Gent sijn ghepasseert een Regiment Italianen, eenige Compagnien Engelsche, ende 1500 Ruyteren vande Bende van Ordonnantie.