Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Hamburgh, den 16 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Hamburgh, den 16 dito. [= 16 februari 1653]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Uyt Hamburgh, den 16 dito.

 Wt Warschouw wert geschreven als volght: het is dese dagen echter tijdinge gekomen, als dat de Cosacken met hulpe der Tartaren die Poolsche Frontier Armade hadden overvallen. Waer over dan ten anderen-male van Konincklijcke Majesteyt de generale Opbodt door de gheheele Kroon Polen is gepubliceert, gelijck dan oock de geworvene volckeren alrede in vollen Marche tegens die vyanden zijn, oock dat sijne Konincklijcke Majesteyt metten eersten in persoon volgen soude, soo haest conjunctie mette Poolsche ende Littouwsche Armade is geschiet. Den schrick is seer groot dewijle sich alles so wel van de Heydensche als andere gebuyren Volckeren, tegens dese Kroon te samen rotten, oock de Muscowijter met de Chmische Tartaren ende Cosacken onder een deken liggen souden, ’t lijckt de Ukraine alrede tot een Provintie gemaeckt werden wil, alsoo die Chmielinszky daer in nae sijn believen regeert ende domineert, ende geen ander over hem erkennen wil. Dat andersints die Calmuckische Tartaren inde Koninckrijcken Casan en Astracan in gevallen zijn, men meynt dat het den Persianer inde wapen brengen sal, dewijle sijn Staet daer deur pericliteert, ende niet toe geven sal dat die Tartaren daer omtrent de meester spelen, ofte oock die Moscowijter overwinnen souden.