Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Luyck, den 20 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Luyck, den 20 dito. [= 20 februari 1653]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Uyt Luyck, den 20 dito.

 De Lotteringhsche en Condéesche domineren hier te lande grouwelijcken, ende daer tegens vergaderen haer in twee besondere quartieren onse Landtsaten van alle kanten, om de voorsz. ’t hooft te bieden, en eenmael gewapender handt hun tanden te laten sien. Ondertusschen hebben haer de Lotteringhsche van alle de Stedekens, Vlecken, Kasteelen en Abdyen tusschen Maes en Sambre verseeckert, Col: Miche Luyckenaer van geboorte den Prince van Condé dienende, ende sijn quartier genomen hebbende binnen Covines, is door den Gouverneur van Rocroy by nachte verrast en overvallen, en nevens alle de sijne wegh ghevoert; doch de Lotteringhsche den volghenden dagh kennisse van ’t voorsz. krijgende, als oock dat sulcx met weten vande Inwoonderen van Covines voorsz. gheschiet was, zijn sy derwaerts getogen, en hebben die plaetse t’ eenemael uyt-geplondert, en daer nae gheel verbrandt. Tegenwoordigh legghen voor Chimai, die by de 3000 boeren binnen hebbende, hun dapper ter weere zijn stellende, doch alsoo gheen ontset voor handen is, sullen al mede moeten buygen.