Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/38

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 38 –

158.

opzigter der gevangenis hun een rekwest aanbiedt. Hetzelve is zeer meesterlijk door dezen beroemden landschapschilder gepenseeld.

JARDIN. (karel du)

No.

159. Eene der beroemdste schilderijen van dezen grooten meester. In een zeer zonachtig landschap, ziet men op den tweeden grond eene boerenwoning, voor dezelve een boer, bezig zijnde met koren te wannen. Op den voorgrond eene fraaije en zeer rijke groep beesten.

JARDIN. (karel du)

160. Eene italiaansche herberg, voor dezelve eenige figuren en muilezels.

JARDIN. (karel du)

161. Voor eene herberg staat eene vrouw, welke de waardin schijnt te zijn; bij haar ziet men een trompetter te paard, welke bezig is met drinken.

JONG, (ludolf de)

geb. 1616, overl. 1697.

162. Twee stuks, zijnde de portretten van den schout bij nacht J. van Nes en deszelfs huisvrouw.

JORDAANS, (jacobus)

geb. 1594, overl. 1678.

163. De veldgod Pan, tegen een’ boom zittende, bij eene kudde geiten. Dit schilderij is volmaakt