Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/53

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 53 –

POELENBUBG. (cornelis)

No.

244. Een dito, zijnde de wedergade van het voorgaande.

POTTER, (paulus)
geb. 1625, overl. 1644.

245. In een grootsch heuvelachtig landschap, ziet men in het midden van een plantrijken voorgrond een’ rood bonten os, een zwart bonten bok, een ram, twee schapen en een lam. Wat verder een liggend rood geelachtig kalf of pink. Aan de linkerzijde een’ ouden eik, waarbij eene vrouw met een kind aan de borst gezeten is, benevens een groote zwart bruine hond. Nevens en tegen den boom staat een man, welke op den doedelzak speelt; op den tweeden grond ziet men een’ vaal gekleurden os, een bruin paard, en een graauwen ezel. Ter regterzijde is een hooge heuvel, met rijk geboomte, en een aantal grazende schapen en bokken. In het verschiet een oud gebouw, tusschen het geboomte uitkomende. Een der zeldzaamste en beste stukken van dezen meester.

POTTER. (paulus)

246. Een bergachtig en boomrijk landschap. Men ziet in hetzelve Orpheus spelende, terwijl allerlei soort van dieren rondom hem naar het geluid zijner snaren schijnen te luisteren. Dit beroemde stuk is in den besten stijl van dezen meester geschilderd.