Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/80

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 80 –

356.

paard, daar nevens een bruin paard, aan den kop vastgehouden wordende door een’ smits jongen, terwijl een ander een achterbeen bij den hoef opligt om hetzelve te beslaan; wat verder ziet men den smit, bezig met het hoefijzer te begloeijen; eene zittende vrouw daar nevens en eenig bijwerk. Op den voorgrond ligt een rustende hond, voorts rijk gestoffeerd.

WOUWERMAN. (philip)

No.

357. Op den voorgrond ziet men een grijs paard, hetwelk door een’ slalknecht, zittende op een bruin drinkend paard, naar het water geleid wordt. Het eerstgemelde paard slaat achteruit naar een’ jongen, die hem schjnt te jagen; verder ziet men in het water nog een’ man op een wit bruin-bont paard, nog eenige andere paarden, en eene menigte beeldjes aan een brug, in het verschiet eenige oude schilderachtige gebouwen.

WOUWERMAN. (philip)

358. Een der twee bekende en beroemde stukken van dezen grooten meester: het stelt voor de overrompeling en plundering van een dorp, doch in hetwelk de boeren meester zijn, en zegepralen over het krijgsvolk; ingevolge hiervan vertoont zich op den voorgrond een oflicier,