Pagina:Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rijks Museum, te Amsterdam.djvu/9

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

– 9 –

BERCHEM. (nicolaas)

No.

23. Een italiaansch Landschap, met hoog opgaand geboomte, verbeeldende een’ avondstond. Eenige beesten worden gedreven door een herder, welke op een’ ezel is rijdende. Aan de andere zijde ziet men een’ jongen, welke eene menigte schapen wegdrijft.

BERCHEM. (nicolaas)

24. In een landschap ziet men Ruth, zich nederbuigende voor Boas, met eene menigte landlieden en beesten.

BERCHEM. (nicolaas)

25. In een zeer fraai italiaansch bergachtig landschap, met eene rivier doorsneden, ziet men eene vrouw zittende op een wit paard, zij schijnt in gesprek met eene andere vrouw, over eenige lieden, welke met hun vee in eene pontschuit gereed zijn over te varen; op den voorgrond een man bij een’ beladen ezel. Verder eenige landlieden, staande en liggende koeijen, bokken en schapen.

BERCHEM. (nicolaas)

26. In een wintergezigt ziet men op het ijs een’ man met een paard en eene ijsslede. Verder een landschap, hetwelk zeer natuurlijk met sneeuw bedekt is.