Pagina:Album der Natuur 1852 en 1853.djvu/578

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

— 160 —

bezitten. Dit verschil laat zich alleen verklaren door den verschillenden ouderdom der wortels, zoodat, terwijl doorgaans alleen in zeer oude holle stammen van lindeboomen eene dergelijke vorming van luchtwortels plaats grijpt, zij hier daarentegen reeds moet aangevangen zijn, toen de boom nog betrekkelijk jong was. Daar nu jonge nog krachtige lindeboomen niet van zelve hol worden, zoo is het waarschijnlijk dat aan dezen stam eene werktuigelijke beleediging is toegebragt. Welligt zijn sommige lezers niet afkeerig van het denkbeeld, dat deze op rekening van het vandalisme van den eenen of anderen Spaanschen soldaat moet gesteld worden, die mogelijk wel in de duisternis van den nacht dien boom voor eenen Haarlemschen burger heeft aangezien, en er zijne magtelooze woede aan gekoeld. Wij voor ons willen dit punt liefst in het midden laten, en doen alleen opmerken, dat, wanneer de boom eenmaal mogt worden omgehouwen of sterven, men, door het tellen van de houtlagen aan het boveneinde des wortels, het jaar zal kunnen bepalen, waarin zijne vorming eenen oorsprong heeft genomen.