Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/581

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

— 171 —

160 tonnen; wanneer zulke roggen uit het water springen, voegt liij er bij , maakt de slag bij het terug vallen een vervaarlijk ge- raas. — Misschien gaat het echter met zoodanige verhalen over groote roggen , overigens ook door andere zee-reizigers gedaan , als met de groote zee-slang. Dit althans komt daarbij vreemd voor, dat deze rog zoo hoog zou zwemmen en uit het water springen , daar anders de Eaja-soorten zich gewoonlijk in de diepte ophouden en langs den bodem der zee zwemmen.

 

 

De voordeelen, welke de mensch van deze uitgestrekte dieren- klasse geniet, zijn onnoemelijk. Niet ten onregte stond zij oud- tijds, in Egypte vooral, in het hoogste aanzien, zelfs zoo dat men er volgens strabo sommige visschen afgodisch vereerde en tem- pels voor hen oprigtte. Eensdeels kan dit ook in verband hebben gestaan met de, om haar zoo eens te noemen, zoölogische mytho- logie der Egyptenaren in het algemeen ; anderdeels met hunne na- tionale belangen. Zoo toch werd één dezer vergode visschen welligt alleen uit dien hoofde vereerd , omdat zijne aankomst op zekere hoogte van den Nijl de op handen zijnde overstroomingen van dien vrucht en zegen brengenden vloed aankondigde. Hoe dit toen geweest zij, vroeg en laat strekten de* visschen het ménschdom ten waren zegen , geschonken met kwistige hand aan de armste en meest afgelegene aardbewoners. Sommigen van dezen zijn bijna uitsluitende ichthyophagen , voeden zich nagenoeg alleen met visch en met traan. Op Ysland bijv. staat de kabeljaauwvangst gelijk met den graan-oogst bij ons. In gedroogden staat, is visch op dat eiland zelfs als wettig betaalmiddel, als geld, in omloop. Millioe- nen monden worden over de geheele wereld door hen gespijsd, en wel met eene der beste voedsel-stoflen , op wier hooge voe- dingswaarde , volgens scheikundige gronden , door den hoogleeraar mulder de welverdiende aandacht onlangs bij vernieuwing is geves- tigd. Schatten gelds , tonnen gouds worden overal , in hen , aan het water ontwoekerd. Alleen de steur-visscherij in de Kaspische Zee zou eene jaarlijksche winst opleveren van 1% millioen roebels. En wat beteekent die som, bij de welvaart, welke de haring- vangst