Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/52

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
32
HET ESPARTO-GRAS.

sterkte te vervaardigen. Het is waarschijnlijk dat deze fabriek grooten opgang zal maken.

Volgens de Maison rustique, II, p. 36, is de bewerking der bladen van dit gras onder den naam sparterie bekend. Sinds onheugelijke tijden dragen de Basken daarvan een ruw, maar stevig schoeisel (sandalen) en komen daarvan bereide voetkleeden, matten en touwwerk, die zeer stevig en duurzaam zijn, veel in den handel, zoodat men in Frankrijk wel voorgesteld heeft het E[s]partogras in de duinen bij Bordeaux opzettelijk aan te kweeken, ten einde voor de produkten der sparterie niet langer aan Spanje cijnsbaar te zijn.

v. H. 
 

 

DE HOOGSTE BERG.

 

 

Reeds hebben wij in het Album (Jaargang 1856, Wetens. Bijblad bl. 37) gewag gemaakt van de meting door kolonel waugh van eenen berg, die alle overige bekende in hoogte overtreffen zoude, en welke den naam van Mont Everest ontvangen heeft. Deze berg, die eene hoogte van 8837 ellen of ruim 29000 E. voeten boven het oppervlak der zee heeft, is gelegen in het oostelijk deel van Nepaul, en eerst in den loop van dit jaar (1857) is, ten gevolge der reis van de gebroeders schlagintweit in dit gedeelte van Indië zijn ware naam, dien hij bij de inboorlingen draagt, bekend geworden. Deze behoort derhalve thans de voorloopige Engelsche te vervangen. Die naam is in het Indisch: Gaourichanka; in het thibetaansch heet hij echter Tchingopamari. Vermoedelijk zullen de aardrijkskundigen aan den eersten naam de voorkeur geven. Bij deze gelegenheid kunnen wij tevens nog vermelden, dat de benaming Dwawalagery eigenlijk in het algemeen "eenen met eeuwige sneeuw bedekten bergtop" beteekent. Vroeger werd onder dien naam de hoogste toen bekende berg verstaan. Het is nu aan de reeds genoemde reizigers gebleken, dat deze minder gepaste benaming was toegepast op eene vereeniging van twee bergspitsen, die bij de inboorlingen de namen van Matchipoutcha en Yassa dragen.

Hg.