Pagina:Album der Natuur 1858 en 1859.djvu/581

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
53
HET LIGCHAAM BESCHOUWD, VAN DE DIEREN ONDERSCHEIDT.

lijkende apen meer verlangt te weten, kan ik niet beter verwijzen dan naar hetgeen de hoogleeraar w. vrolik daaromtrent aanvoert in zijn in dit Album (1854) geplaatst opstel over de Anthropomorphen, en in zijn Leven en maaksel der dieren, Dl. 1, bladz. 142 en volgg.

Om het beeld, dat men zich met behulp van het boven gezegde van den menschelijken ligchaamsvorm kan maken, te voltooijen, zoude ik thans over de evenredigheden van het menschelijk ligchaam en zijne deelen iets moeten aanvoeren. Het komt mij echter geschikter voor dit voor het laatste te bewaren, en eerst eenige der reeds met korte woorden aangeduide eigenaardigheden van het menschelijk ligchaam, die boven alle andere aan dat ligchaam het zuiver menschelijke karakter geven, nader in oogenschouw te nemen.

(Vervolg in een volgend nommer.) 
 


 

MERKWAARDIG BEZOEK.

 

 

De beroemde blumenbach kreeg eens een bezoek van drie heeren, die zich door een merkwaardig visitekaartje lieten aandienen: een stuk lava van den Vesuvius, waarin de naam leopoldo gedrukt was. De een dezer bezoekers was alexander von humboldt, die toen het hoogst op den Chimborazo geweest was, de tweede leopold von buch, die in de diepste mijn der aarde was nedergedaald, en de derde was gay-lussac, die zich met een luchtballon tot de hoogste grens, waar de mensch nog ademen kan, had laten opheffen.