Pagina:Cramer, HW - Kunstreis dl 1.djvu/236

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


de zeldzaamste manuscripten. Ter prooi der vlammen geworden zijnde, is een deel derzelve,Oostersche, Grieksche, Latijnfche en Fransche zoek geraakt en het andere deel naar de koninklijke bibliotheek overgebragt.

. · Een deel van het gebouw , waarin ik een paar· moderne tèhilderftukken van zekeren i>ua.uPT; aan-, trof, is eenigermate 11~modernifeerd. . Na eeriige : fähoone beelden · in ·oogenfchouw genomen te heb.- ben , f poedde .ik .mfj ter middagmaal ; bij den Eer- waarden MARRON uirgenoodigd zijnde, en bragt den. avond aan de fchrijfcafel door. 13-16 Maart. Binnen Parijs valt er altoos iets nieuws te be- merke~ ' daar is altijd de eene of and<j:re fa!on voor den weetgierigen kunlknaar opengefteld , en in den- zelven bragt ik vele uren ter verpoozing door. ' Dm avond van den 15a•11 be~ocht ik Ie Thédtr1 Porte . St. Martin , een in den tij~ van weini~e dagen begonnen en voleind gebouw. De architect J.E NOIR bewerkfielligde zulks met zoo veel fpoeds, Ópdat de Parijzenaars niet lang het gemis der opera betreuren zouden , als zijnde C:ezelve afgebrand. Dé- ~ zaal Verfüekte ter plaatsvervanging der OPer:l, tot dat dezelve in de fi:raat Riche!ieu verpláatsi, en van ~ weder naar de rue PeOetier overgebragt werd• aan-