Pagina:De Morgenpost vol 008 no 2449.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

KUNST EN WETENSCHAP.

 Een verdienstelijk kunstbeoefenaar is de venloosche kapelaan Windhausen. Deze heeft zelf een atelier opgericht, waar naar zijn onderwerpen en onder zijne leiding gewerkt wordt. Zoo is daar nu gereed gekomen een nieuw hoogaltaar voor de St. Martinus-kerk, dat in veertien gebeeldhouwde groepen het lijden van Christus weergeeft. Zondag was het altaar openlijk te bezichtigen en trok zeer de aandacht.

BESLUITEN en BENOEMINGEN.

 Bij kon. besluit is benoemd tot notaris te Middelstum H. Kool, cand. te Kampen; tot lid van den Hoogen Raad van Adel mr C. J. B. graaf Van Bylandt, lid der Tweede Kamer te ’s-Gravenhage.
 Bij kon. besluit zijn, op hun verzoek, eervol ontslagen: J. Van Dalen als burgemeester van Brakel en Poederooyen; jhr mr E. O. H. Van Holthe tot Echten te Emmen als schoolopziener in het arrondissement Emmen; J. W. Welcker, hoofdingenieur bij den Rijkswaterstaat, vroeger te Zwolle, thans te ’s-Gravenhage, als lid van den geneeskundigen raad voor Overijsel en Drente.

 Bij kon. besluit zijn de volgende pensioenen verleend aan: J. Hoefhamer, ƒ 1849; A. Lommert, ƒ 351; W. F. Verniers, ƒ 328; J. L. Van Winkel, ƒ 176; mej. C. K. W. C. Van Oordt, ƒ 278; J. H. Vrancken, ƒ 269; P. L. Gerhardt, ƒ 500; F. J. Haver Droeze, ƒ 1256; P. J. Van Hessen, ƒ 362; P. A. H. Remmen, ƒ 226; B. Ter Brake, ƒ 167; J. De Boer, ƒ 460; A. De Heus, ƒ 247; P. Bink, ƒ 734.
 De „St.-Ct.” (No. 263) bevat de statuten der Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel, te Sprang.

ONDERWIJS.

Academische Examens.

 AMSTERDAM. Met gunstig gevolg is het cand.-examen in de klassieke letteren afgelegd door den heer F. W. Grebe.
 LEIDEN. Geslaagd voor het doctoraal examen in de rechtswetenschap de heer J. Smits van der Goes Lieftinck. Bevorderd tot arts de heer R. Scholten.
 UTRECHT. Cand. Rechten de heer L. Trouw. Bevorderd tot semi-arts de heer A. Bloemsma.
 FREIBURG in BREISGAU. De heer A. Tuyl, oogarts te Alkmaar, is bevorderd tot doctor in de medicijnen op een proefschrift, getiteld: „Ueber das Registriren der Augenbewegungen vor- und rückwärts”

Examen Delfstofkunde enz. KIV, M. O.

 Opgeroepen 2 candidaten; opgekomen 1, die werd afgewezen.

Examen Apothekersbediende.

 ZWOLLE, 9 Nov. Geëx. 3 vr. cand. Gesl. mej. M. C. Van Romburgh, van Leiden.

 BREDA, 7 en 8 Nov. Geëx. 5 vr. cand. Gesl. de dames: A. J. Fopma, van Biezelinge; Th. J. De Boer, van Koog a/d. Zaan, en A. A. J. De Ridder, van Gouda.

Noterieel Staatsexamen.

 Op het op 11 en 12 September ll. afgenomen derde of schriftelijk gedeelte van het notarieel staatsexamen zijn geslaagd en werden mitsdien bevorderd tot candidaat-notaris de volgende aspiranten in alphabetische orde gesteld:
 Mr C[.] Bakker, van Haarlem; J. C. Bemer, van Apeldoorn; A. H. J. Beuningh, van Avereest; J. De Blank, van Tiel; A. J. Blok, van Gorinchem; Th. H. M. H. Borret, van ’s-Gravenhage; W. A. Caron, van Nijkerk; P. J. Dam, van Ameterdam; P. J. M. Dolk, van Rotterdam; J. A. Dregmans, van Axel; J. E. W. Duijs, van Naaldwijk; J. H. A. P. Ebell, van ’s-Gravenhage; C. Goderie, van Wouw; mr J. Gorkom, van Doetichem; K. W. Van Gorkom, van Baarn; N. La Grappe Dominicus, van ’s-Gravenhage; W. G. J. Van Heerde, van Amsterdam; A. J. C. Van der Heijden, van Bergen-op-Zoom; J. C. A. Huvers, van Vlissingen; J. W. Huijnen, van Maastricht; D. H. O[.] Ittmann, van Goes; M. A. C. E. Keulen, van Eindhoven; mr P. Kingas Boltjes, van Jorwerd; J. Klopper, van Amsterdam; J. C. Koedam, van Kuilenborg; J. S. La Korteweg, van Heenvliet; A. Kruseman, van Amsterdam; C. J. Van Leersum, van Hoorn; C. C. M. Ligtenberg, van Maastricht; J. Lucas, van Avereest; A. H. Lijdsman, van Breda; E. Van Mesdag, van Groningen; mr A. Moens, van Haarlem; J. M. C. Paap, van Voorschoten; A. Van Pelte, van St. Anna, bij Nijmegen; B. J. Ramspek, van Rhenen; mr C. De Ranitz, van Dedemsvaart; jhr J. L. E. M. Van Sasse van Ysselt, van Veghel; P. K. Sjollema, van Zwolle; G. Sluis, van Voorburg; H. N. Sluis, van Meppel; F. H. J. J. Suys, van Drunen; J. C. Veenenbos, van ’s-Gravenhage; L. Valkers, van Avereest; J. D. Vriesendorp, van Hoorn; W. Wachter, van Goor; F. L. Walter, van Os; J. H. F. Willemstijn, van Zaltbommel; H. De Wijs, van ’s-Gravenhage, en R. Zijlstra, van Makkaing. — Het examen is geeindigd.

LAND- EN ZEEMACHT.

 Bij kon. besluit is benoemd tot reserve2e-luitenat bij het wapen der inf., en wel bij het 8e reg., de vaandrig H. Van Haaften, van genoemd korps. De Landbouw- en Handelsvereeniging te Noord-Scharwoude heeft besloten door coöperatieven aankoop zich in het vervolg van hulpmest te voorzien. De genomen proeven met kunstmest hebben in alle opzichten verreweg de verwachting overtroffen.

AANBESTEDINGEN.

 Opgave der minste inschrijvers bij de aanbesteding gehouden, door het departement van Koloniën te Amsterdam op 7 November 1900.
 Perceel 1. 8000 KG. gerookt spek. Gebrs. Van Zadelhoff, Doetichem, ƒ 5537.60; 2. 6500 KG. id., R. Bakhuijs & Zn., Olst, ƒ 4496.70; 3. 8500 KG. id., L. J. P. Stegeman, Deventer, ƒ 5886.25; 4. 10.000 KG. id., Gebrs. Van Zadelhoff, Doetichem, ƒ 7108; 5. 10,000 KG id., dezelfde, id., ƒ 7108; 6. 10,000 KG. id., dezelfde, id., ƒ 7108; 7. 11,750 KG. id., J. G. Reijers & Zn., Didam, ƒ 7763.22½; 8. 8400 KG. id., C. J. Beusekamp, Deventer, ƒ 5405.40; 9. 6600 KG. id., dezelfde, id., ƒ 4240.50; 10. 9000 KG. id., dezelfde, id., ƒ 5795.10; 11. 13,600 KG. id., Wed. D. H. Maas, Wijhe, ƒ 8865.84; 12. 7800 KG. id., C. J. Beusekamp, Deventer, ƒ 5382; 13. 5375 M. gebleekt katoen, Arntzenius Jannink & Co., Goor, ƒ 1107; 14. 1778 st. id., A. J. Ten Hoopen & Zn., Neede, ƒ 6400.80; 15. 2245 st. id., dezelfde, id., ƒ 8194.25; 16. 2200 st. id., H. Willink & Co., Winterswijk, ƒ 8052; 17. 48,000 M. id., Katoen-Mij, voorheen Gebrs. Scholte & Co., Almelo, ƒ 7896; 18. 4000 KG poetslappen, dezelfde, id., ƒ 4120; 19. 184 st. en 6940 M. ongebleekt katoen, L. Bendem, Almelo, ƒ 1122.36; 20. 1335 M. ongebleekt Katoen, Katoen-Mij voorheen Gebrs. Schollen & Co., id., ƒ 6574.50; 21. 370 st. blauw doorverfd katoen, H. Van Puijenbroek, Goorle, ƒ 1755.90; 22. 606 st. id., dezelfde, id., ƒ 4332.90; 23. 700 st .id., de- id., ƒ 4998; 25. 874 st. zwart katoen, dezelfde, id., ƒ 4944.26; 26. 5194 M. vlaggedoek, Van Hartrop & Zn., Leiden, ƒ1329.44; 27. 13500 M. id., dezelfde, id., ƒ 3207.50; 28. 7985 M. id., dezelfde, id., ƒ 2086; 29. div. linnen, kalmink, dril, bombazijn en beddetijk, G. Van Resouw I.Bzn., Goorle, ƒ 2636.81; 30. 21,000 M. blank linnen, H. Van Puijenbroek, id., ƒ 6342; 31. div. garen, E. S. Presser, Rotterdam, ƒ 2477.17; 32. id., A. Van Dantzig, id., ƒ 1505.91½; 33. 900 paar zeemlederen handschoenen, dezelfde, id., ƒ 517.50; 34. Leder, lederwerken en toebehooren, D. Steijling, Watergraafsmeer, ƒ 2179; 35.Vervolg Nieuwstijdingen.
UIT WEST INDIE.

Diamanten

 De diamant-vondsten in Demerary houden aan.
 Berichten uit Massaruni melden, dat de laatste expeditie onder den heer G., om te zoeken naar diamanten, meer succes heeft gehad dan elke vorige; [.]00 ede[l]gesteenten werden gevonden, volgens rapport van beter qual[i]teit nog dan de vroeger gevonden steenen. Mr[.] G. zal nog verscheidene weken wachten alvorens naar Georgetown terug te keeren. De heer M., die eveneens het Messaruni-district in is gegaan, voor een locaal syndicaat, meldt ook dat zijn zoeken naar diamanten met succes bekroond is.

Schoolbouw in kwartier VI.

 Op een nader door den Gemeenteraad aan te wijzen terrein, in het schoolkwartier VI, te doen bouwen eene zoogenaamde dubbele school der 1e klasse;
 Hen te machtigen, om, in afwachting van de voltooiing der bedoelde school, de voor haar bestemde klassen op te nemen in het hulpschoolgebouw aan de Roelof Hartstraat; te bepalen, dat het aantal openbare lagere scholen der 1e klasse in deze Gemeente 110 zal bedragen.Verdronken.

 Naar men ons meedeelt, is gisterenmorgen het lijkje van den vermisten knaap uit den Realengracht opgehaald.Schutterij.

 Gistermiddag had op de Beurs een schutterlijke plechtigheid plaats. Daar had in ’t tegenwoordigheid van het 3e bataljon de installatie plaats van de nieuw benoemde hoofd officieren, en werden eereteekenen voor trouwen- en langdurigen dienst aan enkele leden van het corps uitgereikt.
 Gedecoreerd zijn voor eervollen, langdurigen werkelijken dienst de majoor E. Luden, de kapiteins H. G. Jurriaans, W. H. Gaillard, G. D. Dammers, A, C. Poort, K. J. Koopmans, L. M. P. G. Hoorn; de sergeant-majoor J. H. Nijhuis; de sergeant J. Tefsen, de tamboer P. H. Wissenraat en J. H. Smit en de hoornblazer W. J. Rademaker, terwijl nog eens die eereteekenen worden uitgerekt wegens 20-jarigen dienst aan den serg. majoor J. C. A. v. de Werve en wegens 30-jarigen d[i]enst aan dan korporaal-tamboer J. Moolhuijzen.Voor de uitgemoorde republieken.

 Charles Boissevain, hoofdredacteur van het „Hdbl.“, doet voor de derde keer in ’t Engelsch weer een beroep op het geweten van het Engelsche volk om het uitmoorden en het vernielen der Afrikaansche republieken te doen eindigen.
 Het artikel zal als brochure verschijnen.R. K. Kiesvereeniging district V.

 Vrijdag-avond hield de R. K. K. afd. V, een vergadering ter bespreking der verkiezing voor de Prov. Staten.
 De voorz[i]tter, de heer D. H. Dekker, zette nauwkeurig den stand van zaken in het district uiteen en stelde namens het bestuur voor, geen eigen candidaat te stellen, doch de leden vrij te laten in hun keuze tusschen de reeds gestelde candidaten (de heeren G. P. Wijnm[a]len, Prof. Treub en T. H. v. Eeghen) over wie de voorzitter tevens eenige mededeelingen deed.
 Na een geanimeerd debat, waarbij de vergadering nogal neiging bleek te hebben den heer Wijnmalen openlijk te steunen, werd het bestuursvoorstel met algemeene stemmen aangenomen.Een plechtigheid.

 Zaterdagochtend had aan de Quellinschool een eenvoudige plechtigheid plaats.
 Den gewezen d[i]recteur, prof, B. van Hove, werd door zijn l[e]erlingen een huldeblijk aangeboden.

Treinbotsing.

 Op het station Breda kwamen Zaterdagochtend twee goederentreinen met elkander in aanraking, waarbij twee wagens ontspoorden. Hat materieel en den weg werd slechts gering beschadigd, terwijl de dienst geregeld kan plaats vinden.Doodgevonden.

 Zaterdagmiddag om 3 uur is tusschen de stations Vork en Ressenn-Bemmel de heer Costermans, woonachtig te Ressen, door een van Nijmegen komenden trien overreden. Hij was onmiddellijk een lijk.

KIJKJES OP DE TERREINEN DER WERELDTENTOONSTELLING VAN 1900.

(Van onzen eigen correspondent.)

LVII.

De groote Hemelbol.

 Een der groote onder de grooten op deze expositie is de hemelbol, buiten de grenzen staande en toch met de terreinen der tentoonstelling verbonden. Dat het verbindingsbruggetje menschenlevens kostte, toen het op een goeden Zondag-middag in elkaar stortte, zal zich de lezer nog herinneren. Tevens zal hij onthouden hebben, dat het ongeluk gebeurde vóór dit gedeelte der expositie officieel goedgekeurd was.
 Doch laten we deze dingen aan hun plaats.
 Dat balletje, ’t welk een doorsnede heeft van 46 meter, zal niet verdwijnen met de andere gebouwen. Wat de Eyffel-toren is geweest voor de expositie van 1889: een souvenir van eerbiedwekkende afmetingen, is de groote hemelbol voor de tentoonstelling van 1900.
 Een huurceel van 15 jaar, waaraan de minister zijn zegel hechtte, verzekert de exploitatie van dit gebouw voor genoemd tijdperk.
 Wil men op gegevens afgaan, voorkomende in sommige gidsen, dan bevindt men, dat deze inderdaad blinde gidsen zijn[.] Waar immors zijn de ekctrische liften? Waar is de aardbol van 8 meter in doorsnede, welken wij om zijn as zien draaien? De sterrenbeelden, wie heeft ze gezien? Dat een spotvogel u antwoorde: „Ik, en wel op het overtrek van den hemelbol”. De oolijkerd heeft gelijk: op het blauw beschilderd doek kunt gij den Stier, de Tweelingen, den Waterman enz. enz. opmerken.
 Wat er in werkelijkheid binnen te zien is wil ik even mededeelen.
 Nadat gij uw entrée geofferd hebt, treedt gij een deur binnen, waarboven het opschrift „Entrée des diaromas”. Met een buffet, waaraan „Champage Mercier” te bekomen is, achter u, groote reclamebiljetten van „B[i]ère Karcher” vóór u, wacht gij in het voorportaal de dingen, welke komen zullen.
 Een wachter verschijnt; gij volgt hem in een vierkant vertrek en een kinematograaf toovert u de groote gebouwen der oudheid voor oogen: gebouwen in Griekenland, uit Rome, een Boeddhatempel, ten moskee, de pyramiden van Egypte, het beeld van Momum, enz. Daar zijn er die dit aardig vinden, en anderen, welke het niemendal interessant noemen. Gaan we verder.
 De wonderen der voorwereld, een specime van de mastodouten — een vergroot voorwerp van papier, gelijk gij in uwe kinderjaren van een cents prent uitkniptet —, de kalkformaties, welke de gids u uitlegt, doch welke gij verder raden moogt bij het schemerlicht, en dergelijk fraais doen u hier den Hemel dubbel zegenen voor de gave des gezichts.
 Het eerste gedeelte is achter den rug. Enkele trappen gaat gij op, en gij staat onder een half koepelvormig doek, waarin gaatjes geprikt zijn, zoodanig dat zij de sterrenbeelden vormen aan den nachtelijken parijschen hemel.
 De uitlegger is een man met een steek op en in uniform. Wat gij vroeger uit liefhebberij laast of uit gedwongen liefhebberij bestuurdet in Blink of pastoor Brinkman’s „De Sterrenhemel” enz., wordt u thans door dezen blauw-rood geuniformden man in de aller-allereerste beginselen voorgekauwd.
 „Hier ziet gij...” buldert hij los, maar de kramp in de nekspieren, het bloed, dat de aders aan uw voorhoofd doet opzwellen, verplichten u weldra, niet langer in de hoogte te staren naar dat hemelblauw.

 Alree het dun gesaeyt gastarnt
 Verflaeuwt, en n[i]et soo vyerigh barnt;
 De schaduw is aan ’t overleenen.”

zoudt gij uit tijdpasseering Vondel kunnen nazeggen. Er is andere verstrooiing: Wanneer de man twee woorden zegt, hernaalt de echo er anderhalf, on dit effect is zoo komisch op deze plaats, dat weldra de helft der toeschouwers schudden van ’t lachen.
 Volgt het derde gedeelte met nieuwe vertooningen van de kinematograaf. Het raadhuis van Keulen bij dag en bij nacht; de brand van het Ring-Theater te Weenen; een sneeuwpartij te Presburg; een gezicht op Sjang-Haï, enz.
 Na elk dezer drie gedeelten moet gij een offerblok passeeren, waarboven een min vaardige hand krabbelde: „Trorc des explicateurs”, „Als gij over de vertooning tevreden zijt, dames en heeren, vergeet dan den uitlegger niet”, schooit de man[.] Tevreden zijn er maar weinigen, want slechts enkele sous hoort gij neerrinkelen in den houten bak.
 Wat gij tot nu toe meegemaakt hebt, is van luttel beteekenis bij hetgeen u nog te wachten staat. Excelsior dus, excelsior!
 Ik weet niet of gij ooit een dorpstoren beklomt, die eigenlijk geen plaatsruimte biedt voor een trap, maar desalniettemin toch een trap heeft.
 Langs zoodanige machine klautert gij hier achter elkaar als ratten ad astral Is dat nu de fameuze electrische lift? vraagt gij buiten adem u-zelven af. Gij zoudt willen poozen; buiten adem zijt ge; uwe kniespieren weigeren schier den dienst. Maar gij kunt stilstaan noch terugkeeren.
 Zij die achter u komen willen hooger op, en er is geen plaats om langs hen heen te gaan. En hooger gaat het weer, hijgend, zuchtend, blazend. Hoeveel treden er zijn? Ik vergat ze te tellen en gevoel weinig lust om de klimpartij nog eens over te doen. Dat weet ik intusschen wel: het is een geduchte karwei.
 Maar wat een zoete beloonlng voor al dia inspanning wacht ons boven, niet waar? Ik zal ze u even schetsen in een heerlijk gezicht op de expositie, op de Seine. Jammer maar, dat gij dermate verhit zijt, dat u een geheel regiment verkoudheden dreigen, zoo gij daar boven in den wind durft stilstaan.
 Weldra volgt gij het voorbeeld uwer rampzalige lotgenooten, slachtoffers hunner nieuwsgierigheid als gij: met een hartig woord aan het adres der hemelbol-mannen daalt gij neer.
 Op het hoogste punt staat weer een knecht te bedelen, die heelemaal niets voor u uitvoert en ook heelemaal niets krijgt, voorzoover ik beoordeelen kon.
 Ziedaar wat gij zien kunt in den fameuzen groote hemelbol. Ik voor mij houd deze inrichting voor identiek met een kermistent.
 Zoo er boven geschreven wordt: „Komt, ziet en oordeelt”, kunt gij er bijvoegen: „en wordt bedrogen”. Er zullen bijgevolg wel weing bezoekers opdagen, denkt gij misschien. Alsof de wereld er niet altoos van gehouden had, bedrogen te worden, alsof de menschen niet daarheen ’t hardst loopen, waar zij ’t ergst bij den neus genomen worden!
 Sta dus in vrede daarginds aan de Seine, groote hemelbol, al zult gij vruchteloos wachten, dat schrijver dezes andermaal voor zijn pekelzonden binnen uwe ruimte boete zal komen doen, een boete als in den engelschen tredmolen.TELEGRAMMEN. Bloemfontein, 9 Nov. De Boeren houden nog steeds de stad Ficksburg in het district van dien naam bezet. De Boeren-generaai Gravett is op 26 October te Roosenekal in Transvaal overleden op 42jarigen leeftijd. Hij was gewond door een granaat.

 Washington, 10 Nov. Het kabinet heeft eenstemmig als zijn meening te kennen gegeven, dat de politiek der Vereenigde Staten in China onveranderd moet worden voortgezet.

 Londen, 10 Nov. De Regeering van Venezuela maakt bekend dat zij haar betalingen van de buitenlandsche schuld met December weer zal hervatten. De maandelijksche betalingen worden echter gereduceerd tot 3525 pond sterling.

 Berlijn, 10 Nov. Wolff’s bureau verneemt u[i]t Peking van den 8n: Rusland’s bezetting van de strook land op den linker Pei-Ho-oever bij Tien-Tsin wordt slechts als van tijdelijken militairen aard beschouwd. Vandaar dat de engelsche gezant afgezien heeft van een protest.

 Berlijn, 10 Nov. De avondbladen melden, dat bij den Bondsraad is ingekomen een tot 31 Maart 1903 loopende begrooting over de expeditie naar Oost-Azië in den vorm van een derde suppletoire begrooting. Gevraagd wordt in ’t geheel een som van 152.770.000 mark in den vorm van een krediet. De uitgaven, voor dit doel reeds gedaan, worden goedgekeurd. Van het Begrootingsjaar 1901 zal een ander ontwerp ingediend worden, zoodra de omstandigheden worden overzien.
 Bij het ontwerp is een memorandum gevoegd, waarin de politieke noodzakelijkheid van de expeditie wordt betoogd en dat de sterkte van het duitsche expedidiekorps stelt op 863 officieren en hoogere beambten, 18.739 manschappen en ondergeschikte beambten benevens 5579 paarden[.]

 Stuttgart, 10 Nov, De minister-president en minister van Buitenl. Zaken vrijheer von Mittnacht is op zijn verzoek wegens zijn wankelende gezondheid door den Koning van zijn ambt ontheven. De kabinetchef vrijheer Soden is tot minister van Buitenl. Zaken benoemd.

 Londen, 10 Nov. Roberts meldt van den 8en uit Johannesburg: „Smith Dorrien zendt bericht omtrent een hevig gevecht tusschen 6 en 7 Nov. Zijn strijdmacht, 250 bereden manschappen, 6 kanonnen en 900 man infanterie ontmoette de Boeren spoedig nadat zij Belfast had verlaten. De Boeren hingen aan de [flank?]en der Engelschen totdat de Ko[matirivi?]er was bereikt, waar zij stand hielden bij een zekere sterke positie. Zij werden daaruit echter verdreven door een wijde omtrekkende beweging. De Boeren die den volgenden dag krachtig werden versterkt, trachtten tevergeefs de positie waaruit zij den 6en waren verdreven, te herwinnen, een gebeurtenis die in dezen oorlog nog niet is voorgekomen. Roberts gelooft dat 200 Boeren tegelijk vuur gaven op de britsche achterhoede op een afstand van minder dan 70 meters.
 Aan het vuren werd een eind gemaakt door de canadeesche dragonders. De verliezen der Engelschen gedurende beide dagen bedroegen 8 dooden en 32 gewonden.

 Kaapstad, 11 Nov. In de jongste gevechten van generaal Smith-Dorrien bij Belfast zijn onder de gesneuvelden der Boeren commandant Prinsloo en generaal Fourie, terwijl generaal Grobbelaar onder de gewonden is.

 Kaapstad, 11 Nov. Lord Methuen verraste Snijman en Vermaak tusschen Otteshoop en Lichtenberg en bracht hun eenige verliezen toe. Hij maakte een paar wagens buit.
 Generaal Kitchener, de broeder van lord Kitchener deed een geslaagden nachtelijken aanval bij Middelburg; de huzaren chargeerden in het maanlicht en sabelden vele Boeren neer. De bereden infanterie dekte hun terugtocht met succes. In den morgen kwamen troepen versterkingen aan, waarop de vijand geheel uiteengeslagen werd. Kolonel Plumer sloeg een aanval van 400 man van Delarey’s commando af.

 New-York, 11 Nov. Een telegram uit Peking van 9 dezer meldt:
 Li Hung Tsjang ontving een nota van den keizer, waarin deze weigert de gevraagde bestraffing van Toeng-fuh-sjang toe te staan en alleen in de verbanning van Yuh-sien toestemt. De nota is nog niet formeel aan de buitenlandsche gazanten medegedeeld.

 Peking, 8 Nov. Het schiet niet best op met de voorloopige conferenties der buitenlandsche gezanten, geen enkele belangrijke quaestie is nog besproken. Men gelooft dat de later te voeren onderhandelingen met de Chineesche gevolmachtigden tot in het oneindige zullen gerekt worden.
 De terechtstelling van de drie mandarijnen te Pao-tingfu die betrokken waren in de moorden, en wier hoofden op palen zijn gestoken, heeft een diepen indruk gemaakt op de inlanders.

 Parijs, 11 Nov. Een vreeselijk ongeluk heeft bij Choisy-le-Roi plaats gehad; tengevolge van de botsing van twee treinen. Er zijn 8 dooden en 16 gewonden.STATEN-GENERAAL.TWEEDE KAMER.

Herziening der Drankwet.

 Aan de Memorie van Antwoord der ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie in zake ’t wetsontwerp tot herziening der wet van 28 Juni 1881 (Stbl. no. 97) houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van dronkenschap, wordt het volgende ontleend:

BEURSNOTEERINGEN.

Zaterdag 10 November
Staatsleeningen. V. K. L. K. H. K.
EUROPA
NEDERL. Cert. N. W. Sch. 2 765/16 76 761/4
 dito Obl. dito 3 897/16 897/8
 dito Cert. dito 3 881/2 885/8 887/8
Kolonie Suriname Obl.
 dito Immigratiefonds.
DENEM. Obl. Binn. 1887 3 91
 dito dito Buit. 1894 3
DUITSCHL. Rijksl. 1890 3 86
 dito 1891-93 3 87
FINLAND. Staatsleen. 1889 3 881/2
HONG. Goudleening 1876 5 971/2 93
 dito dito 1881-93 4 [9]51/2 93
 dito Goudleening 1889 4 [1]01
 dito in Zilver 1889 4 [8]3 823/4
 dito Leening 1892 4 91
 dito Bel. vrije G O. 1895 3 781/4
ITALIE. Inschr. 1862-81 5 [5?]8
 dito Leening 1890 5
 do. O. Adm. Lam & Bouw 6 [8?]51/2
do. do. do. Tut. Nolthenius 5 8[6?]
Pausel. Leening 1860-61 5 [9?]2
NOORWEGEN. Oblig. 1888 3 [8?]4
COSTEN R. O. Pap. Mei-Nov. 5 815/16 811/4
 dito Febr.-Aug. 5 8011/16
 Zilver Jan.-April 5 809/16 801/2 803/8
 dito April-Oct. 5 803/4 81
 dito Goud 1876-93 4 963/8
 dito bel. vrije leen. 4 96
 dito Lemb. Cz. Sp. O. 3 [4?]7
Lok. Spoorw.-Mij Prior O. 3 721/2 741/2
POLEN. Obl. Schatk. 1844 4 323/4 921/16
PORT. O. B. 53 84 m. tick. 3 23[1?]/16 235/8 2313/16
 dito dito 1888-89 dito 4 [3]5 351/2 355/8
 dito Tabaksmonopolie 4 861/2 961/3 951/4
PRUISEN. Geo. O. 1877-79 3 943/4
 dito dito R. M. 2 5000 2 943/4
 dito Staatsl. O. 90 93 3 [8?]61/4
RUMENIE. Staatsl. Am. 83 5 881/2
 dito Goudl. Am. 1891 4 681/4
 dito dito 1894 4 2
 dito dito 1896 4 0
RUSL. Cert. Hamb. 1820 5 4
Obl. Londen 1822 5 7
Cert. Inschr. 6e Serie 1854 5 695/8 691/4
Obl. (Transcanc.) ’90 afg. 4 991/2
dito Binnenl. 1890 4 611/2
dito dito 1891 4 62
dito dito 1894 4 61 611/16
dito Gec. 1880 G. R. 125 4 951/4 96
dito 1880 625 4 95 9413/16
dito H. & Co. 1889-90 125 4 96 953/4
dito Rothsch. 1890 3e uitg. 4 95
dito 1893 5e Emissie 125 4 951/2
dito dito 525 4 951/8
dito 1894 6e Emissie 125 4 96 96
dito dito 625 3 9[5?]1/4 96
dito Donets Spw. 1894 4 883/4
dito L. 1867-69 p.st. 100 4 1003/4 1001/2
dito Gr. Russ. Sp. M. 1898 4 973/4 9715/15 981/4
dito Kursk. Ch. Az. 1894 4 89
dito Mosk. Smol. 1898 4 1011/2 1013/4
dito Orel Vitebsk. 1894 4 9[.]7/8
dito Tamb.-Sar. Sp. 1882 4 931/8 931/2
dito Weders. Grondcr. 33/10 893/4
dito Leening 1859 3 833/16
dito dito 1889 3 761/2 761/2
dito Goudl. 1891 R. 625 3 783/4
dito dito 1884 5 997/8 1007/16
SPANJE Buit. Perp. Sch. 4 51/4 [6?]1/2
dito Binnenl. Amort. Sch. 4 52
dito dito Perpert. dito 4 48
TURK. Gept. Conv. L. 1890 4 915/8
dito Gecons. Goudl. 1890 4 781/16
dito Douane Oblig. 1886 5 95 9[6]7/8
dito Leening 1888 5 98
dito dito Gec. Serie D. 223/4
dito dito dito dito C. 257/16 2511/16
ZWEDEN. Obl. Leen. 1890 3½ 893/4
ZWITSERLAND. Bondel. 3[½] 931/2
EGYPTE. Obl. Leen. 1876 4 103 103
 dito dito Preferent. 3½ 971/2
Z.-AFR. REP. Obl. 1892 5 991/2
CHINA. Goudl. Russ. Car. 4 981/2
 dito Goudl. 98 4½ 761/2
 dito dito 1896 6 9[9]3/4 991/2
 dito Zilverleen. 1894 7 9913/16
NOORD-AMERIKA.
MEXICO. Pinn. Aflosb. O. 5 391/2 395/8 393/4
 dito Buit. Sch. 88-90 O. 5
MIDDEN en Z.-AMERIKA.
BRAZILIE. Obl. Lond. 1883 4[½] 62
 dito Obl. goud. 1879 4½ 621/4
Obligatie Leening. 1888 4½ 63
 dito dito 1889 4 603/4
Fundjing Leening 1893 5 849/16 841/2 843/4
COLUMN. G. B. Sch. £ 100 1½ 133/4 137/8
DOMIN. REP. Goudl. 1893 2¼ 111/16
ECUADOR. Oblig. 1892 4½ 40
URUGAY Rep. Obl. 1892 3½ 481/2 483/4
VENEZUELA. O. 81 100 p.st. 4 281/2 281/2
Prov. en Sted. Leeningen
AMSTERDAM. Oblig. 1851 3½ 93
 dito 1886-1890 3½ 95 953/8
 dito 1897 3½ 951/2
dito Conc. Leening 1895 3 [8]81/4
 dito dito 1898 3 [8]83/4
dito Oblig. dito 1896 2½ 8[1]3/8
’s-GRAVENHAGE. dito 1886 3½ 95
 dito dito 1880 3½ 953/8
ROTTERD. Obl. leen. 1898 3½ 951/2 951/2
 dito dito 94 96 3 891/4
 dito dito 94 97 3 881/8
Industr. Financ. Odern
NEDERL. en KOLONIëN.
Amderd. Bank Aand. 1921/2 190
Gemeente-Crediet Obl. 4 103
 dito dito 3 83
 dito dito 2½ 80
Kasvereeniging Aand. 147
Nederland[.] Bank Aand. 195 195
N. Bank & Crtd. V. v. Z.-A. 63
N. Mij v. Zek. v. Ambt. 4 99
 dito dito dito 3½ 93
Rotterdamsche Bank 551/2
Hypotheek Banken.
Algem. Hypoth. Pandb. 4 [9]9 99
 dito dito met uitk. 3½ 9[5]
 dito dito zond. dito 3½ 95
Amst. Hypotheekbank 4 993/4 997/8
 dito dito 3½ 93 93
Holl. Hypoth. Pandbr. 4 991/4
 dito dito m. Premie 3½ 981/4
 dito dito z. dito 3½ 94
Nat. Hypotheekb. Pandbr. 4 1003/16
dito dito dito 3½ 9[.]1/4
N. W. & Pac. Hypb. Pdbr. 5 100
West. Hypoth. Pandbr. 4 991/4
Kol. Cred. Inst. en Cult. Ondern.
Cult.-Mij der Vorstenl. A. 513/4
 dito dito pref. dito 133
 dito dito Winsaand. 71/2
Hand.-Ver. Amst. Aand. 119
dito dito Obl. 91-98 4½ 1011/2
dito dito Obl. 1894 4 9815/16
Int. Cred. & Handv. Rt. Ad. 76
dito dito dito Obl. 4[½] 101
Javasche Bank Aand. 178 179
Koloniale Bank Aand. 44
 dito pref. dito 63 62
 dito Oblig. 5 1011/2 1017/8
Likw. Barge & Moorm. A. 55 551/4 553/4
Ned. Hand.-Maats. Aand. 1501/4 1503/8
 dito dito C. v. A. 1507/8 1501/2
 dito dito rescontre 5 149
Ned. Ind. Handelsbank A. 80
dito dito Oblig. 4 971/2
Tabaks-Ondernemingen;
Amst. Deli-Compagn. A. 6[5]0 648
 dito dito Cert. 625
Amst. Sum. Cult.-Mij[.] A. 841/2 841/2
Arendsb. Tabak-Mij A.
 dito dito C. 519
Deli-Bat. Maatschap. A. 365
 dito dito C. 3543/4
Deli Cult.-Maatschappij A. 72
Deli-Maatschappij A. 4111/2 414 [4]15
dito dito C. 415
Deli Tabak-Maat. pref. A. 321/2
dito dito pref. A. 581/2 57
Franco Deli Tabak-Mij 32
Langkat Cultuur-Mij A. 106 1011/2
 dito Tabak-Mij A. 891/2
Medan Tabak-Maatsch. A. 228
Ned. Ass. Tab. M. pref. A.
 vooh. Herrings & Co.
Rotterdam Deli-Maat. A. 2171/2 211
Senembah-Maatsch. A. 3[.]71/2
Fabrieken.
N. F. v. W. en Sp. Mat. A.
 dito dito Obl. 4 98
Wester Suiker-Raff. A. [1]283/4 1271/2
dito dito Obl. 4½
Scheepvaart.
Kon. Ned. St.-Maat. A. 145
Kon. Pakketv.-Maat. A. 159
Kon. West-Ind. Maild. A. 971/2
Ned. Amer. Stoomv.-Mij A. 108 103
Nederl. Scheepv.-Mij A.
Rotterd. Lloyd dito 123 [1]221/2
Stoomv.-Mij „Nederl.” dito 1497/8 1491/8
 dito „Zeeland” A.
 dito dito pref. dito 28
Petroleum Ondernemingen.
Dordts. Pert. Ind. M. Pr. A. 1321/4 13[3]3/4 1311/2
Elzasser Pertol. Maat. do. 90 901/4
Holl. Rum. Pert. Maat. do. 45
Java Petr. Maat. Aand. 44
Kon. Ned. M.t.E.Petr.B.A. 285 284 288
dito dito Cert. v. dito 282 283
Moeara Enim Petr. M. do. 149 149 1483/4
Nederl. dito do. 63/4 63/4
Russ. Petr. & L. F. C. v. A. 3341/2
Schibaieff Petr. Ct. v. gew. A. 145 144
Sum. Palemb. Petr. M. do. 701/4 701/2 703/4
Mijnbouw Maatschappijen.
Bwool Mijnb. Mij. Pr. A.
Ned. Ind. Explor. Mij. A. 90
N. Celebes Mijnb. Mij. A. 43 42
Singkep Tin Maats. dito 117 117
soemalata Mijnh. Mij. dito 161 159
Suriname dito dito 200
Tr. Landex. & Mijnm. dito 30
Diversen.
Amst. Stadsschouwb. O. 2
M. T. E. Panopticum Aand. 39
Pal. v. Volksvl. ƒ 200 A. 45
N. Afrik. Hand. Ver. A. 991/2
Buitenland.
Banq. Aux. de la Bo. Br. A. 80 80
Duitsche Rijksbank A. 148 [1]48
do. do. Cert. Adm. Amst. 1481/16
Teme Bega Thal W.-Obl. 4 923/4
Oost. Hong. Bank Aand. 4 124
 
AMERIKA.}}
Ark. Const. Synd. T. C. 89
Kans. City Pittsb. Gulf C. 4
 dito Termin C. v. A.
104 109
Col. Centr. C. M. L. Aand.
Maxwell Prior. Cert. v. O. 6 311/8 32 331/6
 dito L. G. C. Afg. C. v. A. 31/4 35/16 31/4
 dito C. v. Inc. bonds afg. 81/8 81/4 9
PERUV. Corp. F. M. bds. 6 697/8 693/4 701/4
 dito dito C. v. A. 35/16 33/8 31/2
 dito dito pref. dito 133/8 131/4 131/4
Z.-Afr. Nat. Bank dito 110
 
Spoorwegleningen.
 
NEDERLAND.
 
Deli Spoorw.-Maats. A. 167
Haarl.-Zandvoort Aand. 52
Holl. IJz. Spoorw. Aand. 1091/2
 dito dito Obl. 3 88
 dito dito dito 5 951/4 951/4
Maats. t. Expl. St.-Spw. A. 110 1103/4
dito 1892—95 Obl. 3 8711/16
dito Leening 1887 Obl. 3½ 951/4 96
dito dito 1890-93 Obl. 3[½] 931/4 95
dito dito 1870 Obl. 5
Ned. Centr. Spoorw. A. 81
 dito dito ƒ 250 Obl. 3 847/8
 dito dito ƒ 1000 3 85
dito B. v. Uitg. Sch. à 100. 85 35
Ned. Ind. Spoorw. Aand. 2131/2 2131/2
 dito dito 1895 Obl. 2½ 771/8
Ned. Rijn-Spoorw. Aand.
Ned. Z.-A. Spoorweg A. 6 160 16[0]1/4
 dito dito 2e Serie 4 111
 dito dito Obl. 1891 4 893/8 891/2
 dito 1889 dito 4 901/4 90[1]/8
 dito 1890 dito 4 901/8 901/8
 dito 1894 dito 4 893/4 897/8
N.-Brab. Bokst.—Wezel A. 111/16 111/4
 dito 1895-80 gest. O. 891/4
 dito dito 2e Hyp. Ink. 16
HONGAR. War.-Gol. P. A. 39
ITALIE Spwl. 1887-89 A. E. 3 [3?]/16 545/16
Victor Emmanuel Obl. 3 591/4
Zuid-Ital. Spoorw. Obl. 3 565/8 561/4 561/4
OOSTENR. Fr.-O. Sp. O. 3
POLEN. Wars. Weenen A. 1073/8
W.-W. Prior Obl. G. R. [H]6 4

933/4

 dito geg. Obl. 7e Serie 4 611/4
PORTUGAL. K.T.-A.S.-M.O. 591/2 591/2 601/2
P.S.M. (Beira-Baixa)1egepr. O. 621/4
RUSLAND. G. S. M. O. 1861 4 933/4
 dito dito 1888 4 961/16 96 961/8
 dito dito 1890 4 959/16 96 955/8
 dito dito à r. 125 1880 3 78
 dito dito à r. 625 1880 3 783/8
Iw. Dowbrowo Z. R. 125 A. 5 983/16
 dito dito „ 625 A. 5 97[13?]/16
 dito dito „ 125 O. 4½ 981/4
 dito dito „ 625 O. 4½ 991/8
Kursk. Ch.-Azow £ 100 O. 993/4
 dito Mk. 600 dito 933/4
 dito „ 500—2000 O. 4 951/4
Kursk. Kiew M. 500 1000 O. 4 95
 dito „ 2000 O. 4 953/4
Moskou-Jar. Obl. 5 105 1051/2
Mosk. Jarisl. Archangel. 9315/16 94
Moskou Kieuw Woron. O. 4 9315/16 94
Moskou-Kursk. dito 4 927/16
Mosk. Wind. Rybinsk. O. 9315/16
 dito Priorit. L. 1896 9315/16
Orel-Griasi R. M. 600 O. 4 943/8
Rjasan Uralsk. O. 4 941/2
 dito dito prior. O. 1897 4 94 94
 dito dito 1898 4 94 94
Rybinsk. Spw. Mij. O. 4 94 94
Transcaucas. Spw. dito 3 791/4
Wladik. Z. R. 125 O. 4 94 933/4
 dito [onleesbaar] R. 525 4 951/2
 dito Prior O. 1896 4 945/8
 dito dito 1897 4 94 933/4
 dito dito 1898 4 947/8
Zuid-Oost. Spw. Mij Obl. 4 943/16 943/16
 dito dito 1898 4 94
Zuid-West Spw. Obl. 94
 dito Z. R. 625 dito 4 96 955/8
AMERIKA. At.-Top. C.v.A. 341/4 35 351/2
 dito Alg. Hyp. Obl. 4 993/8
 dito Adjusim. do. 4 835/8
Atl. & Pac. C. v. Trust B.
Central Pacific A.
 dito Trust Cert. 1e H. O. 5
 dito Calif. Oregon dito 5
 dito San Joaq.-Vallydo. 6
Clev. Akron & Col. C. v. A.
Denv.-Rio Grande dito 21 2115/16
 dito dito pref. dito 711/2 73 223/16
 dito dito C. v. pref. A. 711/4 755/8
 dito O. 4 96[1]/4
 dito 1e Hyp. A. 7
Erie Spw. Maatschij. A. 12[9]/16 127/8
dito dito C. v. 1e pref. A. 361/4 381/2 131/8
dito dito Orig. 2e dito A. 191/2 191/4
dito dito C. v. 2e dito A. 195/8 191/2 197/8
Flor. Centr. & Pen. C.v.A. 121/16
Illinois Central C. v. A. 119
Kas. City Sub Belt Raill
B. v. A. in de Ned. Mij.
Kansas City Pittsb. Gulf
 Trust. C. v. A.
 dito dito 1e Hyp. O. 5 685/8 681/4
St. Louis en Caïro C. v. A. 93
Louis v. Nashv. C. v. A. 777/8 781/4
St L. & S. Frnc. C. gew. A. 123/8 1215/16
 dito Cert. 1e pref. A. 705/8   131/16
 dito Cert. 2e dito 381/2 373/4
 dito Obligatiën . . dito 6 109   381/4
 dito Algem. Hyp. dito 6 1211/4
 dito Gec. Hyp. Oblig. 4 821/8 821/2
Mexic. Int. Prior Lien O. 4 981/2 93
Miss. Kans. Tex. C. v. A. 115/8 111/2
 dito dito Pref. A.     113/4
 dito dito 1e hyp. O. 4 903/4
 dito dito 2e do. do. 4 671/2 671/2
do. Dallas & Waco 1e H. O. 5 92
Norf. & W. C. v. Gew. A. 381/8 387/8
dito C. v. 4 pCt. Adj. Pr. St. 77   391/4
dito Gecons. 1e Hyp. Obl. 4 951/4
Oreg. Calif. 1e Hyp. in g. 5 981/4 981/4
Oreg. Short Line C. v. A.
dito Gecons. 1e Hyp. O. 5 1103/4
dito Non. Cum. Inc. B. A.
dito Inc. Bonds B. Cert. 691/16
Union Pac. Hoofdl. C. v. A. 65 6413/16
 dito dito C. v. A. pref. A. 76 761/8 651/16
 dito dito Obl. 1037/8 104
W. N. Y. Pens. C. v. A. 141/2
 dito goud 1e hyp. O. 5 1181/4
 dito dito Gen. Mrg. bs. 3 917/8 92
BRAZILIë. Spoorwegl. O. 4½ 679/16 673/8
CANADA-South, C. v. A. 521/2 54
 dito 2e Hyp. Oblig. 105
VENEZU. O. (Caren) te H. 6 715/16 77/8
 Fr. Mij (Merida). 6 31/4
 
Tramw.-Maatschappij.
 
Amsterd. Omnibus-Mij A. 99
 dito dito Oblig. 3½ 99
Batav. Elec. Tramw.-Mij A.
Haagsche Tramw.-Mij A.
 dito dito Obl. 1001/2
Kedirie Stoomtr.-Mij A. 105
Madoera Stoomtr.-Mij do. 70 60
Malang Stoomtr.-Mij do. 70
Medjok, Stoomtr.-Mij do.
Nederl. Tramw.-Mij do. 1011/2
 dito dito Obl. 3½ 881/2
Ned. Ind. Stoomtr-Mij A. 1321/2
 dito dito Obl. 4 1001/4
Ooster Stroomtr. Mij A.
 dito dito Obl. 100
O.-Java Stoomtr. Mij A.
 dito dito Obl. 4 106
Probol. Stoomtr. Mij A.
Rotterd. Tramw. Mij do. 190
 dito dito Obl. 3½ 931/4
Sam. Joana Stoomtr. A. 176
dito dito Obl. 1887-92 4 997/8
dito No. 1451-3000 Obl. ’97 4
Sam. Cher. St. Tr. Mij A. 35
 dito dito Obl. 4 99
Serajoldal St. Tr. Mij A. 130
 dito dito Obl. 4 1001/4 991/2
 
Premie-Leeningen.
 
NEDERL. St. Amst. à ƒ1000 3 1013/8 1003/4
 dito dito „ „ 100 3 1061/4 1[0]61/4
Rotterdam . . . . . . 3 1037/8 10[3]5/8
Gemeente-Crediet 3 1001/4 1001/4
N. H. Ver. Het Witte Kruis 681/4 6[8]
Paleis v. Volksvlijt 1867 ƒ 10 165
 dito dito 1869 ƒ 250 85
BELGIë. Stad Antwerpen 2½ 1001/2 991/2 100
 Brussel 1886 2[½] 10015/16
Mij v. Kan. en Havenw. 2 751/4
FRANKRK. Cred. Fonc. ’80 931/4
HONGARIJE. Staatsl. 1870 138
 dito Hyp. Bank Budap. 4 981/6 983/4
dito dito fl. 180 3 [8]51/2
dito dito „ 1000 3 841/2
 dito Theies 4 [.]1615/16
ITALIë. Het Roode Kruis
OOSTENRIJK. Staatsl. 1854 4 1417/8
 dito dito 1860 5 103
 dito dito 1864 1721/4
 Crediet-Anet. 1858 1631/4
K. K. Oost. Bod. Cred. 1889 3 99
Weenen 1874 166
RUSLAND. Staatsl. 1864 5 10
 dito 1866 5 180
Rijks Adels Agrarbank 5 691/4
SERVIë. Staatsl. afgest. 2 351/4 343/4
SPANJE. Stad Madrid 1868 3 269/16 2[6]11/16 263/4
TURKIJE. Spoorwegleen. 3 97 963/4
ZWITSERL. St. Genève 1880 3 383/4
AMER. Pan. Kanaal Mij.
 
Geldkoers.
 
 Beleening. — Prolongatie.

Waarde-berekening.

Pond Sterling = ƒ 12.—
Frank of Lire = 0.50
Gouden en Zilveren Roebel = 2.—
Papieren Roebel = 1.—
Oostenrijksche Florijn = 1.20
Oostenr-Hongaarsche Kroon = 0.50
Duitsche Reichsmark = 0,60
Deensche Kroon = 0.60
Portugeesche Milreis = 2.70
Peseta = 0.50
Amerikaansche Dollar = 2,55