Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/22

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
NAAMLIJST der INTEEKENAREN.


C. A. de W., te Utrecht.
Calis, (Jan) Koopman te Rotterdam.
Collot d’Escurij , (de Heer Mr. H.) Secretaris van de Weeskamer te Rotterdam.
Campen, (Hend.) te Embden.
Campingh, (J.) Predikant te Ruinen.
Cantzlaar, (Jan) Koopman te' Rotterdam.
Cappenberg, (E. G.) te Amsterdam
Carsten, (Hugo Christiaan) Scholtus op het Hoogeveen.
Changuion en den Hengst, Boekverkoopers te Amsterdam.
Cock, (C. de) Oud- Dessave van Colombo op het Eiland Ceilon, te Groningen.
Coerman , (P.) Chir. et Pharmac. te Noordwyk binnen.
Coeverden, (W. C. van) Heer van Gramsbergen.
Conrad, (F. W.) Generaal Opziener van Rhijnland, enz.
Corbelijn, (J. J.) Boekverkooper te Vlissingen.
Cornel en van Baaien, Boekhandelaars te Rotterdam, 7 Exempl.

Damme, (Corn. Jan) Notaris te Middelburg.
Dannenberg, (Corn.) Kamerbewaarder der Marine te Rotterdam.
Dodewaard, (J. A. van) Koopman te Rotterdam.
Donker, (A.) te Rotterdam.
Donkerfloot , (W.) Chir. en Operat. te Rotterdam.
Doom, (Hendrik Jansen van) te Andels.
Doornbosch , (Jan Pieter) Predikant op het Hoogeveen.
Dorhout, (Ambrosius) Predikant te Harlingen.
Driel, (J. van) Schout en Secretaris aan den Koorndijk.
Drijfhout, (Mr. Antoni Gerard) Raad der Gemeente in den Haag.
Duijveland, (C. J. van) Koopman te Rotterdam.
Dijkman, (Frans) Koopman te Rotterdam.
Dijkman , (Jan) Koopman te Rotterdam.

Eeckhoff, (E.) Boekverk. te Embden, 6 Exempl.
Eland, (Arij) Graanhandelaar te Rotterdam.
Espaul, (Mr. P. de l')
E. W. F.
Eijk, (J. van) Predikant te Loosduinen.
Eijk, (P. G. Sprenger van) Predikant te Rotterdam.
Eijtelwein, (J. F.) te Arnhem.

Fabius, (Mevrouw de Wed.) te Zwolle.
Forsten, (Mevrouw A.) Wed. van wijlen den Heer T. Modderman, te Groningen.
Fortuin, (C.) Predikant te Amsterdam.
Fremerij , (Joaimes de) S. S. Theol. Prof. en Predikant te Middelburg.

Gallé, (J. Æ.) Predikant te Ruinerwold.
Gervais, (P. J.) Schout bij Nacht in dienst der Bataafsche Republiek, te Doesburg.
Gerwen, (Mr. A. van)
Ginkel, (J. P. van) te Rotterdam.
Goens, (J. W. van) Predikant te Elburg.
Goljenboom , (J.) Boekverkoper te Emden, 2 Exempl.
Graadt W. F. (G.) Predikant te Hedel.
Graeuwen, (P. 's) Med. Doet. en Stads Vroedmeester te Middelburg.

Gritters, (Egbert) Schoolmeester en Voorzanger te Meppel.

Groen-