Pagina:FrankVanDerGoesWerk1939.djvu/182

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

kleiner of grooter kapitaal, in handen van bordeelhouders, herbergiers, leveranciers van allerlei waar, enz. in staat een evenredig of zelfs een onevenredig deel van de maatschappelijke meerwaarde, die de bezittende klasse voor haar genoegen verteert, tot zich te nemen.

De geprostitueerde vrouwen, immers, ontvangen zooveel als voor haar onderhoud noodig is, en het overige gaat den weg van alle kapitaalwinst. Niet altijd steekt er kapitaalwinst in den prijs van de prostitutie, de opbrengst is soms geheel voor de geprostitueerde vrouw, doch ook in dit geval ontvangt zij proletariërsloon, aangezien de verkoopsters bij gebrek aan andere bestaansmiddelen, tevreden moeten zijn met haar levensonderhoud te verdienen en de konkurrentie in den regel groot genoeg is om verhooging van levensvoorwaarden te beletten. Er is in de gegeven maatschappij een gegeven behoefte aan prostitutie, het te groote aanbod zou zich doen gevoelen in een prijsdruk, die de geprostitueerde vrouwen trof, wijl zij het onveranderde bedrag voor den koop van hare waar beschikbaar, onder een toenemend getal hadden te verdeelen. Veranderde de verhouding in tegenovergestelden zin, dan zou de prijsverhooging intreden als gevolg van een kleiner getal mededingsters voor een deel van hetzelfde totaal. En wisten zij, in dit laatste geval, de hoogere eischen blijvend te maken en zoodoende de waarde te verhoogen van de aangeboden waar, dan zou in die bepaalde maatschappij een grootere som van de warenwaarde voor de vervulling van deze behoefte beschikbaar moeten worden gesteld. De aard van het bedrijf brengt evenwel mee, dat van eenig krachtig streven naar lotsverbetering volstrekt geen sprake kan zijn, zoodat men de prostitutie terecht de meest hopelooze slavernij heeft genoemd in de wereld van den loondienst. Zij volgt als bedrijf de ekonomische wetten, hetzij die van het loon, hetzij die van den prijs der niet kapitalistisch geëxploiteerde goederen.

Wij hebben thans te onderzoeken welke betrekking er bestaat tusschen het loon der prostitutie en de loonen van de industrie.

178