Pagina:Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het begin der negentiende eeuw.djvu/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


VOORBERICHT.

Ik heb de Reizen door de Meierij van 's Bosch in 1798 en 1799 gelezen en her lezen. - Ik heb mij yerheugd, dat de ſlechtigheden, die aldaar ſedert enige jaren gepleegd zijn, a an het licht gebragt, en naar waarheid verhaald zijn. – Ik heb, als een lnboorling der Meierij, onder het lezen der genoemde Reizen, mijne gedachten lij enige ſlukken, die mij enige ophelderhg ſchenen te behoeven, in dezelve bijzonder bepaald. – Ik heb 'er oyer nagedacht, en geef mijne gedachten thands ter beoordeling van het gelierd Publiek over. – Ik heb voordl getracht, otn geheel onpartijdig te werk te gaan, en daarom heb ik mij, in het gebruikmaken van Schrijveren, alleen van die genen bcdiend, die of zelye Belijders zijn van den Roomſchcn Godsdienst, of die ten minſten geheel en al onverſchillig zijn.

Men
*2