Pagina:In Het Jaar 2000 (Bellamy1890).djvu/64

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

56

hij beter werk zal kunnen verrichten met zijn hersens dan met zijn spieren, vindt hij alle gelegenheid om de deugdelijkheid van zijn roeping te onderzoeken, om zijn roeping te volgen en er, zoo mogelijk, zijn vak van te maken. De scholen voor technologie, voor de medicijnen, voor kunst, muziek of tooneel en van hoogere vrije wetenschap, staan altijd open voor aspiranten zonder eenige beperking."

—"Maar worden die scholen niet overstelpt door jonge lieden wier eenige beweegreden is om niet te werken?"

Dr. Leete glimlachte eenigszins scherp.

—"Niemand heeft reden om de vakscholen te bezoeken om het werken te ontgaan, wees daar verzekerd van," zeide hij. "Zij zijn ingericht voor leerlingen met bijzonderen aanleg voor de onderwezen vakken, en iemand zonder aanleg zou met meer gemak dubbele werkuren volhouden in zijn beroep dan hier de klassen te volgen. Natuurlijk vergissen velen zich te goeder trouw in hunne roeping, en als zij inzien dat zij aan de eischen van de scholen niet kunnen voldoen, gaan zij heen en keeren terug tot de andere bezigheden; niemand ziet er hen op aan, want men is er juist op gesteld dat sluimerende talenten worden ontwikkeld, die men alleen in de praktijk kan onderzoeken. De inrichtingen van onderwijs in uw dagen hingen van den steun van de leerlingen af om te blijven bestaan en men schijnt dikwijls diploma's te hebben verleend aan ongeschikte personen die naderhand in de wereld kwamen. Onze scholen zijn nationale instellingen en door de examens te komen is een onweerlegbaar bewijs van bijzondere bekwaamheden."

"En deze gelegenheid voor een wetenschappelijke opleiding"—ging mijn gastheer voort—"blijft open voor