Pagina:In de sneeuw.djvu/85

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

83

zal ik doen, wat het me ook moge kosten. Inmiddels zal ik in den omgang met mijn meisje, — gij moet niet boos worden, dat ik in mijn overstelpend geluk, reeds geniet door het uitspreken van dit woord — met Gabriëlle, alle ernstige besprekingen over dat onderwerp zoeken te vermijden. God geve, dat gij de zaak in hetzelfde licht moogt beschouwen als waarin de hoop haar mij laat inzien, de hoop n.l. dat de tijd en eene andere omgeving mijne Gabriëlle zullen verzoenen met eene levensroeping, waaromtrent zij nú zulke valsche begrippen koestert.

Zie, — dat alles heeft mij — zeer egoïstisch — zóo ingenomen, dat ik verzuimde u op de hoogte te houden van hetgeen hier gebeurde. Maar de gezegende paaschtijd nadert, en dan hoop ik in het gezellige hoekje van den haard u de beroeringen en dwalingen dezer dwaze wereld te schilderen. Ik kan eerst den laatsten avond vóor Paschen komen, wijl ik, — zooals ik u vertelde — reeds voor langen tijd te dineeren ben gevraagd bij Prof. Sk— .0. Wat zou ik boven alle beschrijving gelukkig zijn, indien ik mijne Gabriëlle in uwen kleinen kring mocht binnenleiden! Groet mijne lieve mama en deel haar mee, hoe gelukkig ik ben.