Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/11

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


' A Aaltwijk, Anthony van. - Zie Damme, Andries van. Abrahamsz, Audries. - 29 September 1618 oridertrouwden: Adriaen Abraham, kaertafSethër, oud 22 jaren, geass. met Abraham Adriaensz zijn vader, wonénde in de Verwerstraet ende Lyntgcn de 1laine, oud ~0 jaren geass. met David de Meyne hare vader, wonende bij de Barse. (get.) Aryan Abramscn. (Km·k. huwel. procl.) Abrahams, Lysbeth, boeckdruckster. - 2 Augustus 1709. Staat en inventaris. (Not. prot. Notaris van Aken, Amsterdam 191.) Abrahamsz, Pieter. - 3 September 1644 ondertrouwden·: Pleter Abrahamss van Savaen, boeclcebinder, out 30 jaer, geen ouders heb- bende, won(ende) inàe Oude Lamsteech en Stijntle Heyndrix van Niekerck geass. met haer moeder Neltie Vermeulen, woonende tot Niewkercke. (Kerk. huw. procl.) A1lriaensz, Egbert. - 31 Maart 1602 in de Oude kerk gedoopt: Jan, zoon van Egbert Adrijaensen, boeckvercoeper, dije moeder Lijsbet Jans, dije getuijch. Adrijaentgen Adrijaens. (Doopboek.) A[1l]riaeusz, Coruelis. - 18 Januari 1672 werd poorter: Cornelis Ariaens, boeckbinde:r, soon van Adriaen Philips, in sijn leven appel- meeter en poorter alhier. (Poorterboek.) Adriaensz~ Jan. - 23 Februari 1613 ondertrouwden: Jan Adriaensz vander Goude, kunstdrukker, oud 23 jaren, (20 ans I)), woonende bij de Borze op den hoek bijde-Nadorstssteegh, geen ouders hebbende, ter eenre ende Aeltjen Barentsdr., oud 18 jaren, woonende int Servets- steeghjen, geass. mit Barent Warnaersz, haer vader ende GrietWillems, hare moeder, terandrezijde (get. Jan Adrijaensen). (Kerk. huw. procl.) Zie in }i.'r. Muller, Hist. prenten no. 1479 een prent: Samenzwering tegen Maurits, met adres: rrot Amsterdam bij Jan Adriaensz. voor Jan Amelissz., boekverc. te Utrecht 1623- ook: Atlas vanStolk n°.1560. cerjaensz, Jan. - 13 April 1614 werd in de Oude kerk gedoopt: Mar~jtje, dochter van Jan Ae:r:jaensz, boekbinder, en Pietcrnelle l!einrixdr. [Getuige:] Nee! IJsbrantsdrc

_Pltsz, Herman. - 26 April 1656 ondertrouwden: Harmen Ae1tse

Y<Ln Cam,pen, lettersetter, geass. met Pietcr. Barentsc, ouders doot, out 1 ' 20 jRl'e:ri in Amsterdam wonende. 1