Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/178

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

134

zuters; leden van andere stammen, al zijn zij naar Europeesch begrip nauwe verwanten, zijn geen familie van elkaar. Deze familieverhouding brengt Europeanen, die inlandsche verwantschapsnamen aequivalent met Europeesohe willen vertalen, nog- al eens in de war. Die stammen heeten op Sumatra gewoonlijk „soekoe's", bij de Bataks „marga's". Elke Inlander weef op te geven, tot welke Boekoe of marga hij behoort. In een dorp vindt men meestal leden van verschillende Boekoe's bijeenwonen, doch dan gewoonlijk alle leden van één Btam in één buurt of gehucht. Zoodoende krijgt het woord Boekoe veelal de beteekenis van gehucht, wijk, onderdeel van een dorp. Veel plaatsnamen zijn niet anders dan soekoenamen. In Zuid-Sumatra is de algemeene naam voor een dorp „doesoen", voor een grooter territorium met zekere zelfstandigheid, „marga"; her raadhuis is daar het margahuis. De marga geldt als eigenares der woeste gronden binnen haar gebied; aan elke doesoen is een deel der margagronden toegewezen.

De soekoe's of marga's hebben dikwijls eenigszins een eigen karakter, iets wat hen van andere soekoe's onderscheidt. Soms is het eenig verschil in adat, soms herinnering aan afkomst uit den vreemde, soms eenig voorrecht. Zoo is er bij de Bataks onder de marga's altijd één, die het privilege heeft, dat uit haar de hoofden worden gekozen, en eene andere, waaruit de leden dezer marga hun vrouwen kiezen of waaraan zij hun dochters bij voorkeur uithuwelijken. Veelal bestaat er tusschen twee soekoe's eene ongeBchreven overeenkomst om uit eikaars soekoe, met uitsluiting van andere soekoe's, hun vrouwen te kiezen.


§ 29. Matriarchaat der Minangkabauers.

Bij de exogame staminrichting wordt de afstamming gerekend plaats te hebben uitsluitend langs de vaderlijke lijn—het patriarchaat—of langs de moederlijke lijn—het matriarchaat.

Exogaam-matriarchale staminrichting en huwelijk bestaat bij de Minangkabauers en in dit opzicht neemt dit volk in Indië een geheel eenige plaats in. Wel vindt men het matriarchaat ook in andere werelddeelen, doch zelden is het zóó ontwikkeld als bij hen.