Pagina:Land en volk van Sumatra (1916).djvu/336

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen

270

stand van vaste, landbouwende Inlanders, waaruit een voldoend aantal vrije arbeiders ts te betrekken, voor beide partijen het beste is. Beider belangen zijn nog zeer moeielijk tot overeenstemming te brengen es veel strijd, scherpe conflicten, onverstand en onkunde geven aan de koelikwestie aog een eenigszins pijnlijk karakter. Het is nu nog niet mogelijk, maar het ware te wenschen, dat spoedig het heele toestel van werving en contracten kon worden gemist.


Arbeidsinspectie.

De staat houdt nauwlettend toezicht op de werving en op de behandeling der werklieden. De arbeidsinspectie en het toezicht op de koeli werving zijn een deel der taak van het Departement van Justitie. Bepalingen ter regeling van de onderlinge rechten en ver- plichtingen der werkgevers en der van elders afkomstige arbeiders, z.g.n. koeli-ordonnanties, zijn voor de verschillende deelen der Bui- tenbezittingen uitgevaardigd. Voor de drie groote havens van Java zijn wervingscommissarissen aangesteld. Adjunct-Inspecteurs van de arbeidsinspectie zijn werkzaam te Medan, Loeboek Pakam, Tebing Tinggi, Bindjai en Tandjoeng Balai.


Ziekenzorg.

Wat van de zijde der groote ondernemers voor ziekenzorg en hygiëne wordt gedaan, vindt nergens ter wereld zijne wedergade. De Deli-maatschappij alleen heeft 4 geneesheeren in dienst. In het geheele Cultuurgebied zijn 30 artsen en 20 moderne ziekenhuizen. De behandeling wordt in die ziekenhuizen gecentralizeerd, doch is voor eiken zieke individueel. Geschoolde Inlanders doen dienst als verplegers en helpers. Polyklinieken worden op verschillende punten gehouden. De sterftecijfers zijn dan ook in den loop der jaren veel lager geworden. Ook de verpleging van Europeesche zieken in Deli heeft in wijden kring een welverdienden roep.

Te Medan is een pathologisch laboratorium opgericht, dat onder- zoekingen instelt over infectie-ziekten, zooals bacillaire dysenterie en de van Java ingevoerde wormziekte.

Ook op hygiënisch gebied wordt veel gedaan. Voor doelmatige en gezonde koeliwoningen, fermenteerschuren en koelikampoengs wordt gezorgd. Op de woonwijze der Chineezen, die bij 30 à 40 mannen in ééne woning huizen, wordt toezicht gehouden. Voor goed