Pagina:Nansen's Poolreis.djvu/80

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

78

mogelijk in staat van uitrusting te brengen, opdat zulk een tocht over het ijs met het meest mogelijke gemak kan worden ondernomen. Voorschriften voor den mondvoorraad acht ik voor een tocht van dezen aard zeer gewenscht, en daarom geef ik ze elders met bijzonderheden over het rantsoen per hoofd.


In geval van ernstige moeilijkheden.

»Ik weet evenzeer dat gij alles gereed zult houden om de Fram in den kortst mogelijken tijd te kunnen verlaten, indien haar plotseling een onvoorzien onheil trof, door brand of door ijspersing. Ik acht het wenschelijk dat er, indien het ijs zulks mogelijk maakt, altijd een opslag worde gemaakt met de noodige provisie enz. op een veilige plek; zooals we dat onlangs hebben gedaan. Alle noodzakelijke zaken welke niet op het ijs kunnen gebracht worden, behooren zoodanig aan boord te worden geplaatst, dat zij onder alle omstandigheden gemakkelijk te bereiken zijn. Zooals gij weet zijn er in het ruim alleen beperkte rantsoenen voor de sleden opgelegd; daar het echter zou kunnen gebeuren dat de expeditie eenigen tijd moest blijven waar zij was, zou het zeer wenschelijk zijn zooveel bussenvleesch, visch en groenten als maar mogelijk is uit te sparen. Met het oog op moeilijke tijden, acht ik het wenschelijk dat ook van deze