Pagina:Nansen's Poolreis.djvu/82

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

80

zwaar zijn, afdrukken daarvan—; de areometer waarmede de meeste waarnemingen werden gedaan omtrent de soortgelijke dichtheid van het zeewater, benevens natuurlijk alle journalen en memoranda welke van eenig belang zijn. Ik laat twee of drie dagboeken en brieven achter, waarvoor ik u opdraag goed te zorgen, en die gij aan mijne vrouw zult ter hand stellen indien ik niet thuis mocht komen, of indien gij tegen de verwachting vóór ons thuis zoudt zijn.

„Hansen en Blessing zullen zooals gij weet, zorg dragen voor de verschillende wetenschappelijke waarnemingen en verzamelingen, gijzelf zult toezien op de peilingen, en zorgen dat zij zoo dikwijls als de omstandigheden het veroorloven zullen worden genomen......

Daar de bemanning vroeger reeds beperkt was en nu weder met twee man wordt verminderd, zal ieder's dagtaak met eenig werk vermeerderen[1]; ik weet echter zeker dat gij zoo veel mogelijk de bemanning zult laten meewerken aan de wetenschappelijke waarnemingen en deze zoo volledig mogelijk zult uitvoeren......

„Ten slotte wensch ik het grootst mogelijke succes aan u en degenen voor wie gij thans verantwoordelijk zijt. Mogen wij elkaar weer ont-

  1. De geheele expeditie telde slechts 13 man.—Vert.