Pagina:Nederlandsch kruidkundig archief.djvu/6

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
Bladz.
Lijst der Boekwerken voor de bibliotheek der Nederlandsche Botanische Vereeniging uit de nalatenschap van wijlen den Heer H. W. Groll ten geschenke ontvangen. Ao 1900
457
Lijst der Boekwerken voor de bibliotheek der Nederlandsche Botanische Vereeniging uit de nalatenschap van wijlen Prof. W. F. R. Suringar ten geschenke ontvangen. Ao 1900
459
Notiz über die dysphotische Flora einer Süsswassersee in Java von Dr. S. H. Koorders
531
In Memoriam. F. W. van Eeden door Dr. L. Vuyck
540
Compte-rendu de la soixante-dixième session de la Société Botanique Néerlandaise, tenue à Ruremonde le 15 août 1900
547
Compte-rendu de la soixante-onzième session de la Société Botanique Néerlandaise, tenue à Nimègue le 10 février 1901
548
 

(3e Stuk, uitgegeven in Juni 1902.)

Bestuur, gewone, buitengewone en correspondeerende leden der Nederlandsche Botanische Vereeniging
549
Verslag van de twee en zeventigste Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden te Muiderberg, den 16 en 17 Augustus 1901
551
 Statuten der Nederlandsche Botanische Vereeniging.
555
 Voorstel van de Heeren Heinsius en Heukels om een Commissie te benoemen, die voor de inlandsche planten Nederlandsche namen vaststelt
566
 Bepaling der plaatsen voor de te houden Winter- en Zomervergadering in 1902
569
 Verslag van den Voorzitter, Dr. L. Vuyck, volgens Art. 15 der Statuten, over 1900/1901
570
 Nieuwe indigenen
572
 Aanwinsten van het Vereenigings-herbarium gedurende het jaar 1900/1901
576
 Benoeming van een gewoon lid
605