Pagina:Publications de la société d'archéologie dans le duché de Limbourg, volume 1 , 1864.djvu/87

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

— 79 —

1485. Int jaer MIIII.LXXXV des vridaechs voir Sint Jans daech nativitas quam myn heer van Montegis ende bracht met hem Her Wilhem van Arenburch tot Tricht gevangen in den Wynckel, ende hy wart beroepen van myns Heren wegen van borbons doot, den Got begenade, onde waert met schepenvonnisse gewesen ter doot, onde des saterdaechs smorgens ten VI uren waert hy voir den helm om een swart cleet ende met VI tortissen onthoeft ende waert voer begraven ten preeckeren, inden choer, neven den greve van Vernenborch ter slincker hant, dat ons al quaet is.

Int selve jaer quam Hertich Maxmilianus met groter macht ende met synen Heren tot Mastricht des sater daechs voir onzer liever vrouwen cruytwydinghe daech onde des anderen daechs na onser liever vrouwen daech toendemen dat heyligdom buiten de kercke, dat men pliecht te tuynen ten VII jaren, maer nyet dan ten twee plaetsen, dat men pliecht te tuynen ten drie plaetsen.

Int selve jaer op sint berbenavent galt eynen sack salts XII ryns gulden. Int selve jaer soe syn comen die Heren van Arenburch om hun broders doot te vreecken, ende hebben ingenomen des lantcomedeurs huys te Rade[1] en Stocken ende hebben daer die stalknechten te weten Swytsen ende ander voetgestellen op gelacht, die alle die dorpen schenden ende spolierden in den lande van Loen ende ock in die Kempen, ende waer dat sy dat crighen conden, ende ock Aldeneyck die kercke een roiffhuys affgemaeckt ende hunne perden gestalt in die kercke ende des gelyck in die kercke, ende ock Hasselt gecreghen dat sich opgaf beheltelyck lyff ende goet.

1486. Int jaer MIIII.LXXXVI op sint Sebastianus avont des smorgens omtrent V of te VI uren waert sint Truyen

  1. Welligt Grutrade..