Pagina:RomeinscheGeschiedenissen1.pdf/50

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen4KORT VERSLAG OVER ITALIË

Doorsneden van eene menigte rivieren ; bevochtigd van het water, welk van beregende bergtoppen naar vruchtbaare daalen zakt ; door een gematigden dampkring omringd, en zoo rijk aan schaduwvolle vlakten, als aan groeizaame heuvels, vindt ´er het geheele plantenrijk den gunstigsten grond. De olie, het koorn en de wijnstok zegenen het bij uitstekendheid. Het nuttigst vee heeft ´er overvloed van voedzel in grasrijke weiden. Het gebergte levert noodige delfstoffen, de bosschen bieden allerleie wild aan, en de omringende zeeën laaten de strandbewooners aan de smaaklijkste visschen geenszins gebrek lijden; terwijl de menigvuldige baaijen, zeeboezems en rivieren het zelve geschikt maaken voor den uitgebreidsten handel.

Derzelver
eerste be-
wooners.
Van de vroegste rijden af werd dat gelukkig gewest opgezogt van vreemde volken, die hunne eigene zetels moesten verlaaten en zich in de gastvrije oorden van dat gezegend land een veilig en aangenaam verblijf beloofden. Doch hier door is het tevens moeilijk , iets met zekerheid van deszelfs oorspronglijke inborelingen te bepaalen.