Pagina:TDKGM 01.007 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

Ministerie
 van
Koloniën.


  's-Gravenhage, 5 Juli 1915

Aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken wordt, naar aanleiding van het desbetreffende verzoek dd. 3 dezer, medegedeeld, dat de heer Soewardy Soerjaningrat Nederlandsch onderdaan is en dat bij Zijne Excellentie des Minister van Koloniën geen bezwaar bestaat tegen afgifte aan hem van een buitenlandschen pas.

De Chef der Afdeling 

"Personeel" van het 

Ministerie van Koloniën, 

L.H.Rusman