Pagina:TDKGM 01.017 (2 1) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

NEDERLANDSCH
ZUID-AFRIKAANSCH
PERS-BUREAU.
═════

Amsterdam 5 Juli 1918.

Keizersgracht 389.

Vertrouwelijk.  
 Den Weledelgeboren Heer
 Suwardi Suryaningrat,

's-Gravenhage

Fahrenheitstr. 473

Weledelgeboren Heer,

Er is een groote waarchijnlijkheid, dat ik de contrôle zal krijgen, en tevens de redactioneele leiding, van een reeds bestaand (bijna 11 jaar oud), flink weekblad. Den naam kan ik nu nog niet noemen. Indien deze waarschijnlijkheid, welke zeer groot is, werkelijkheid wordt, zal met spoed gehandeld moeten worden. Daarom ben ik nu reeds bezig, ofschoon ik nog weinig feitelijke mededeelingen kan doen, medewerkers op te zoeken.

Het blad zal, wanneer het onder mijn leiding komt, gewijd zijn aan de verdediging van stam-belangen (economisch, politiek en cultureel) en zal dus een uitgave zijn, het midden houdend tusschen In-en uitkvoer en; zeg: Neerlandia. Het zal dit programma verdedigen in wat tegenwoordig genoemd wordt: activistischen zin. Het zal dus een verzamelpunt kunnen worden van de oppositioneele elementen in het Alg. Ned. Verbond.

Gaarne zou ik daarbij Uw moreele en leterkundige medewerking willen hebben: moreel in dier voege, dat U mij adressen toe zendt van mogelijke medewerkers, en van mogelijke inteekenaars; letterkundig, door bijdragen over Indië's mooi, Geschiedenis, Cultuur enz.