Pagina:TDKGM 01.030 - 01.031 Artikel koran mengenai Kongres Sarekat Islam.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd KOLONIAAL INSTITUUT.
 AFDEELING
INSTITUUT VOOR TROPISCHE HYGIENE.

 Mauritskade 57, AMSTERDAM

21 September 1918

 

(Laboratorium voor Gezondheidsleer der Universiteit).
 ____

 Spreekuur van den Directeur:
 Maandag en Vrijdag van 1½ – 2½ uur.
 ____
 Aangeteekende stukken:
 Postkantoor, Tulpplein.
 Telefoon: Z. 1868.

 ____
 _______

 

Zeer geachte Heer,

In antwoord op uw schrijven van 19 Sept. omtrent de door voorgenomen uitgave van monographieën over belangrijke Indische vraagstukken bericht ik U gaarne dat ik bij een voorkomende gelegenheid met groot genoegen mijn medewerking in den door U aangegeven vorm zal verleenen.

Tegen het publiceeren van mijn naam op uwe lijst van medewerkers heb ik natuurlijk niet het minste bezwaar.


Hoogachtend uw dw. 

(handtekening Prof. Dr. J.J. van Loghem)


Aan den Heer Redacteur-Administrateur van het
Indonesisch Persbureau S.Surya Ningrat,
Fahrenheitstr.473. den Haag.

 

CONGRES, VAN DEN SAREKAT ISLAM


BATAVIA. 30 Sept.

 

Op het congres van den Sarekat Islam sprak den eersten dag Hasan Djajadiningrat.

Hij behandelde het verschil tusschen de gedecentraliseerde Nederlandsche en de gecentraliseerde Nederlandsche Koloniale regeering. Hij betoogde, dat de ontworpen reorganisatie geen succes zal hebben, zooals koloniale vooraanstaande personen beweerden. Spr. wenschte dat de reorganisatie werkelijk democratisch zou zijn, dat de dessa's groote autonomie zouden krijgen en 25% subsidie ontvangen van de opbrengst van de belasting op het geslacht.

De vergadering besloot aan de regeering voor te stellen een organisatie volgens sprekers plannen in te voeren.—(N. I. P. A.)