Pagina:TDKGM 01.108 (2 2) Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


de zaak van ..... aftrok heeft door gekibbel met .... of kritiek ..... zoo betreur ik het ook uitingen .... lezer van menschen die bekend stonden als strijders voor het Recht en die thans in een zaak waarin het om de rechten der javaansche menschheid gaat, de zijde van het recht afbreuk doen.

Dit is echter- ik geef het toe - een zuiver persoonlijke opvatting, waaraan ik nooit uiting zou geven, wanneer de door mij ter sprake stelling in een tijdschrift of blad gestaan hadden, dat zich met ... bespreking van het wereldconflict in laat. Mijn grief betreft uitsluitend het feit dat de .... in een tijdschrift dat zich een zeer speciale, zeer nobele taak ten doel stelden, die met de zaak van DD. of van den oorlog zelf in geen verwijderd verband staat.

Wanneer ik in Duitschland gevangen genomen was, had ik 't U volstrekt met euvel geduid, wanneer U zich onthouden had van enig commentaar op dat bericht van DD. .... ......... van Uw desbetreffende opmerking.

De vergelijking gaat echter niet geheel op; mijn ... was nooit zo als van DD. Eenerzijds beschik ik niet over zijn ontelbare talenten, anderzijds was elke str... tot vermenging