Pagina:Vergif.djvu/72

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
74

en wasschen en het glimmende witte linnen, had zijn smaak veranderd en hem van het volk gescheiden. En wat er aan leven en vuur in zijn bloed geweest was, dat was—net als bij zijn vader—overgeslagen in een levendigen speculatiegeest, een drang naar een breeden werkkring, om op te klimmen en met veel te doen te hebben.

En aan den anderen kant had de omstandigheid, dat hij reeds nu zulk een diepe verachting gevoelde voor alles waarmee hij tot zijn vijf en twintigste jaar zoo sterk gedweept had, hem een wantrouwen tegen sterken hartstocht in het algemeen ingeboezemd; en hem tevens koud en voorzichtig gemaakt tegenover vrouwen, wat hem heel goed te stade was gekomen.

Hij stond nu in een heel intieme verhouding tot zijn vader; samen hadden zij dat plan voor de fabriek opgemaakt; de zoon dirigent, de vader disponent en tevens middelaar voor het engelsche huis; er waren een heele boel kansen voor een voordeelige exploitatie en—in geval van tegenspoed, dan was het toch maar bijna allemaal vreemd geld wat er mee verloren ging!

Maar als dat vreemde geld nu niet wilde komen!

Michal Mordtmann wierp zijn cigaar weg, dronk een glas grog en ging de kamer van mevrouw Lövdahl binnen.