Pagina:Witte 1888 Wilde rozen.djvu/266

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
250
PLANTENBESCHERMING.

zaad, gekweekt en tegen zeer lage prijzen in den handel gebracht worden.

Winstbejag blijft hier buiten 't spel; immers terwijl het bedrag van den verkoop de kosten der exploitatie nog niet kan dekken, is men reeds bezig om een tweeden tuin in te richten, deze ter hoogte van 2.300 Meter, voornamelijk voor de zaadwinning van enkele soorten, die in lagere streken, vermoedelijk wijl ze daar niet door bepaalde insecten bezocht worden, onvruchtbaar blijven. Ook zaden van Alpinen werden door dien Acclimatatietuin (wel te onderscheiden van den Botanischen tuin), waarvan de heer Henry Correvon Directeur is, aangeboden; de lijst der reeds beschikbare, alle in potten gekweekte planten is zeer aanzienlijk.

Deze tuin bestaat tot dusverre voornamelijk uit bijdragen, zoowel uit den vreemde als uit Zwitserland.

Zoo werkt men met den éénen maatregel den anderen in de hand. —

De Vereeniging tot bescherming van planten houdt natuurlijk van tijd tot tijd bijeenkomsten, waar de middelen besproken worden die het doel kunnen bevorderen. Deze laatsten bestaan voornamelijk in het zoo algemeen mogelijk verspreiden van de beginselen van welke men uitgaat; in het winnen van de gidsen voor deze zaak en tevens in het ondericht dezer personen, die hier van veel invloed kunnen zijn; in de correspondentie met de verschillende Alpen-clubs, waarvan er reeds verscheidenen zijn toegetreden, en voornamelijk ook hierin, dat de autoriteiten der verschillende Zwitsersche Cantons goed op de hoogte gebracht worden van het kwaad en van de middelen om het tegen te gaan; eindelijk geeft de Vereeniging nu en dan een Bulletin uit, waarvan reeds N°, 5. verscheen, en waarin, behalve vele bijzonderheden op de hier