Romaïkè Historia/LIII

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit is een overzicht van de (vertaalde) paragrafen van boek LIII

19 - 31 - 32

XIX[bewerken]

1 Hetgeen na de verandering van de Staat tot een betere en heilzamere vorm, terwijl dezelfde toch niet langer onder een Republiek kon standhouden, gebeurd is, kan niet op gelijke voet met al het vorige beschreven worden. 2 Weleer werd alles, wat veraf gebeurde, aan de Senaat en aan het Volk bekend gemaakt en door velen te boek gesteld; en, ofschoon bij sommigen hun gunst of ongunst ook al enige invloed had, men bij anderen en in de openbare gedenkschriften echter steeds op de een of andere wijs de waarheid kon vinden. 3 Maar na deze staatsverandering is alles duister geworden, door de geheimzinniger behandeling van zaken, zonder dat men zelfs veel staat kan maken op hetgeen er al in openbare staatstukken voorkomt bij gebrek van genoegzaam inzicht in het ganse beloop. Alles, zegt men, werd behandeld en vertoond naar de zin van de Keizers en hun Raden, 4 vanwaar zeer veel verdichts in het licht kwam en zeer veel waars verborgen bleef, of wel eindelijk zich alles geheel omgekeerd vertoonde. Het gevaarte zelf van het rijksgebied en de menigte van zaken maakten ook een nauwkeurige beschrijving hoogst bezwaarlijk. 5 Veel viel er dagelijks te Rome, in de afhankelijke Staten; en tegen de vijanden voor, waarvan niemand buiten hen, die zelf dit bedreven, het zekere kon weten, maar de meesten hoorden nauwelijks, dat er iets voorgevallen was.

XXXI[bewerken]

4 ... [Augustus] had goed begrepen dat Agrippa door de mensen buitengewoon geliefd was en hij verkoos niet hem de opperste macht op zijn eigen verantwoordelijkheid te lijken toevertrouwen.

XXXII[bewerken]

1 Toen hij was hersteld, en vernam dat Marcellus wegens dit onvriendelijk tegen Agrippa was geweest, stuurde hij onmiddellijk laatstgenoemde naar Syria, zo dat geen gelegenheid voor het onderling bespotten van of redetwisten met elkaar door hun samenzijn zou worden voortkomen. En het Agrippa vertrok onmiddellijk uit de stad, maar bereikte Syria niet; in plaats daarvan, met zelfs meer dan zijn gebruikelijke gematigdheid handelend, stuurde hij zijn luitenants derwaarts, en terwijl talmde hij zelf op Lesbos. 2 ...