Romeinsche Geschiedenissen/Eerste Deel/Hoofdstuk VI

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstuk V Romeinsche Geschiedenissen, Eerste Deel door Martinus Stuart


Zesde Hoofdstuk
Van den dood van Tarquinius den Ouden, tot aan dien van Servius Tullius.

Hoofdstuk VII
[ 309 ]
ZESDE HOOFDSTUK
VAN DEN DOOD


VAN


TARQUINIUS DEN OUDEN,
TOT AAN DIEN


VAN


SERVIUS TULLIUS.
============


Servius
bestijgt den
throon.
Na dat Servius Tullius eenige dagen op naam van den vermoorden Koning den throon bekleed, het Volk in dien tijd aan zijne koninglijke houding gewend, en den aanhang der koningmoorders uit één had gedreven, maakte hij opeens den dood van Tarquinius bekend, als of die Vorst toen eerst aan zijne wonden overleden ware. Het schrander overleg van Tanaquil had zulk een gewenscht gevolg, dat niemand hierin eenig