St. Gerardusklokje/Jaargang 4/Nummer 11/Wie helpt er mee?

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wie helpt er mee?’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het St. Gerardusklokje, jrg. 4, nr. 11 (november 1923), p. 166. Publiek domein.
[ 166 ]

Wie helpt er mee?

DOOR verschillende oorzaken, en niet het minst door den invloed der ongunstige tijden, zijn dit jaar vele plaatsen in de rijen onzer inteekenaren opengevallen. Wie helpt er mee, die open plaatsen wederom te bezetten?
 Aan al degenen, die ons van af het verschijnen dezer af­levering tot einde December minstens één nieuwen abonné bezorgen (hetzij nog voor dezen jaargang, hetzij voor den volgenden, die met Januari 1924 begint), zenden wij voor deze bijzondere gelegenheid gratis en franco een kunstplaat op carton met voorstelling van den H. Gerardus en het onderschrift: „H. Gerardus, zegen ons huisgezin.”
 Nog bevelen wij onzen lezers bijzonder aan: „Levensschets van den grooten Volksheilige Gerardus Majella.” Dit keurig uitgevoerd boekje van den bekenden schrijver, den Eerw. Pater J. Timmermans C. ss. R., is 48 blz. groot en versierd met een achttal afbeeldingen naar schilderijen van den kunstschilder A. Windhausen[1]).

  1. Zie advertentie op den omslag.