Staatsregeling van Curaçao/Hoofdstuk 7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdstuk 6 Het rechtswezen en de rechterlijke macht Hoofdstuk 7 Openbare lichamen en zelfstandige bestuursorganen door Staatsregeling van Curaçao Hoofdstuk 8 Herziening van de Staatsregeling


Hoofdstuk 7. Openbare lichamen en zelfstandige bestuursorganen[bewerken]

Artikel 120

1. Bij landsverordening kunnen openbare lichamen ter behartiging van bepaalde belangen worden ingesteld en opgeheven.

2. Bij landsverordening worden de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en de bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen vastgesteld. Bij landsverordening kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.

3. Het toezicht op deze besturen wordt bij landsverordening vastgesteld. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang.

Artikel 121

1. Bij landsverordening kan een zelfstandig bestuursorgaan worden ingesteld en opgeheven.

2. Bij landsverordening worden de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van het zelfstandige bestuursorgaan, alsmede de openbaarheid van zijn vergaderingen geregeld.

3. Bij landsverordening kan aan een zelfstandig bestuursorgaan verordenende bevoegdheid worden verleend. De afkondiging van verordeningen van een zelfstandig bestuursorgaan geschiedt door hun plaatsing in het Publicatieblad, met vermelding van de datum van uitgifte.

4. Bij landsverordening wordt het toezicht op een zelfstandig bestuursorgaan geregeld.

5. Vernietiging door de regering of onthouding van goedkeuring door het bij landsverordening aangewezen orgaan kan alleen plaatsvinden wegens strijd met het recht.

6. Een besluit tot vernietiging of tot onthouding van goedkeuring wordt met redenen omkleed en regelt de gevolgen daarvan. De Raad van Advies wordt over een besluit tot vernietiging gehoord.