Taxandria/Jaargang 40/Jeronimus Bosch

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Jeronimus Bosch’ door G.C.A. Juten
Afkomstig uit Taxandria, jrg. 40 (1933), [p. 310]. Publiek domein in de EU.
[ 310 ]
 

JERONIMUS BOSCHVan dezen beroemden schilder zijn zeer weinig levensbijzonderheden bekend.
 Bij een mijner laatste bezoeken aan het algemeen rijksarchief te Brussel had ik het geluk een kort bericht te vinden aangaande hem of liever aangaande zijne vrouw.
 In de rekening van den 5en penning, welke door de leengoederen in 1521 betaald moest worden, staat onder Oirschot: van Alijt weduwe wylen Jeronimus van Aken, maelder, die te leene hilt van onsen heere den keysere een hoeve gelegen in der prochien van Oirschot, in den heertganck van Aerle, genaempt tgoet ten Roedelken.
 Zij zal overleden zijn in 1523, daar dat jaar advokaat Aart van We(i)lhuysen 11 Juli de leenrechten betaalt namens Pauwel Wynants, die met dat goed beleend was geworden „by doode wylen jouffrouw Alyten van den Meervenne, sijnre moyen.”
 Zij kan dan niet anders zijn als eene dochter van Goyart van de Mervenne, voor wie in 1483 eene lijfrente werd gekocht.
 Zijn deze berichten wezenlijk nieuw?
 Immers Jhr. v. Sasse van IJsselt heeft in zijn Voorname Huizen II 165 reeds medegedeeld dat Aleid van de Merevenne, eene dochter van Godfried en Aleid, gehuwd was met Jheronimus van Aken. Maar met geen enkel woord laat hij bemerken, dat hij in dien van Aken den grooten schilder erkend heeft.
 Het bericht uit het Brusselsche archief laat intusschen geen twijfel. En hiermede komt ook wel vast te staan, dat de schilder tot den gegoeden stand behoorde[.]

Willemstad
G. C. A. Juten