De Stijl/Jaargang 1/Nummer 8/Moderne bouwkunst bij noodwoningen in gewapend beton

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Moderne bouwkunst bij noodwoningen in gewapend beton
Auteur(s) [Theo van Doesburg]
Datum Juni 1918
Titel ‘Moderne bouwkunst bij noodwoningen in gewapend beton’
Tijdschrift De Stijl
Jg, nr, pg 1, 8, 96
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron Digital Dada Library
Auteursrecht Publiek domein

[96]

MODERNE BOUWKUNST BIJ NOODWONINGEN IN GEWAPEND BETON.

Meer dan eenig ander beeldend vak is de architectuur met de economische verhoudingen verbonden en waar deze verbintenis in onzen tij zoo innig gevoeld wordt en zich in normalisatie en noodarchitectuur uit, is het van zeer groot belang den aandacht te schenken aan de constructie waarvan wij hier een resultaat reproduceeren.
De architect staat thans meer dan ooit in het volk. Hij is meer dan ooit met de psyche daarvan verbonden. Voelt hij waarlijk sociaal, dan zal hij trachten, afgezien van zijn persoonlijke vóór en willekeur uit de voorhanden zijnde materialen: gewapend beton, ijzer, steen en glas, bouw-geheelen te scheppen, die zoowel practisch, hygiënisch als esthetisch in de behoefte van het volk voorzien.
Een groot deel der zwakheid in de moderne bouwkunst, komt op rekening van den huidigen economischen toestand, welke maakt dat bouwen weer in de eerste plaats practijk wordt. Waren de proeven tot het gieten van betonwoningen indertijd in ons land, door technische onvolkomenheid, duurte en architectonisch-plastische uitdrukkingsloosheid een volslagen fiasco, thans heeft de belgische architect S. Moyse in samenwerking met den architect H. v. d. Wijk Jzn. een beproefd systeem in toepassing gebracht, waarmede het mogelijk is, verplaatsbare woningen in gewapend beton, waarvan de détails van te voren in de fabriek in gereedheid worden gebracht, te construeeren, zóó dat een dergelijke woning ook in den winter in zeer korten tijd, in elkander kan worden gezet, terwijl het uit elkaâr nemen ter verplaatsing op dezelfde eenvoudige en logische wijze kan geschieden. Deze betonconstructie, bestaande uit een organische samenvoeging van holle betonbakken en betonvloeren overtreft in elk opzicht, — al kan hier natuurlijk niet van monumentale architectuur gesproken worden, — alles wat tot heden toe als een oplossing van het noodwoningvraagstuk, als houten barakken, houten noodwoningen, enz., wers voortgebracht. Zij beperkt zich niet tot arbeiderswoningen, maar kan ook voor tijdelijke of blijvende landhuizen enz., worden aangewend. Bovenstaande teekening geeft ons een idee hoe de architect Jan Wils met deze beton-balkenconstructie een modern plastisch geheel wist te schepen.